Spring naar inhoud
Aa  |
  • Technieksock

    Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden

Het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden werkt aan een sociaaleconomisch sterke regio waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn, door beter in te spelen op vragen van bedrijven en samen te werken met onderwijs, kennisinstellingen, ondernemingen, brancheorganisaties en overheden.

Nieuwsoverzicht