Spring naar inhoud
Aa  |
Home Nieuws

Veel interesse voor eerste MBO Job Event

Maandag 26 november jl. bezochten bijna 300 MBO Job Event Baas over je eigen toekomstgeïnteresseerden het MBO Job Event in de Duurzaamheidsfabriek van Dordrecht. Bezoekers konden met ruim 40 werkgevers, branche- en opleidingsorganisaties in gesprek om zich te oriënteren op een baan, opleiding of een leerwerkplek in de techniek, bouw, metaal, zorg, ict en transport en logistiek.

 Het MBO Job Event is tevens de start van de campagne BAAS over je eigen toekomst, gericht op mbo-studenten, werkzoekenden en werkenden in de Drechtsteden om toekomstgerichte keuzes te maken op het gebied van opleiding, beroepskeuze en om- en bijscholing.

De Dordtse wethouder Peter Heijkoop, regionaal portefeuillehouderTroon Baas over je eigen toekomst Arbeidsmarktbeleid, onthulde samen met 3e jaars student Schilder Rutger van Antwerpen de speciaal voor de campagne ontworpen troon BAAS over je eigen toekomst. Ook werd de website www.baasoverjeeigentoekomst.nl gelanceerd.

 

Baan en Baas van de maand

De komende jaren zorgt de economische groei voor duizenden extra mbo-banen in de regio. In de bouw, metaal, ICT, transport & logistiek, techniek en zorg liggen de mbo-banen voor het oprapen. Voor wie op zoek is naar een baan, een opleiding of carrièreswitch wil maken, is het belangrijk om te weten waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen. Op de baasoverjeeigentoekomst.nl is elke maand een baan en baas van de maand te zien om geïnteresseerden te helpen de juiste keuze te maken voor hun toekomst.

 

BAAS over je eigen toekomst

BAAS over je eigen toekomst is een samenwerking van gemeenten, werkgevers, brancheorganisaties en opleiders in de Drechtsteden. Doel van BAAS over je eigen toekomst en de gelijknamige campagne is om kennis over kansrijke mbo-beroepen te vergroten en de waardering voor mbo-beroepen te bevorderen. Daarnaast richt de samenwerkingsaanpak zich op het versterken van een leven lang ontwikkelen cultuur bij werknemers en werkgevers en het verbinden en versterken van intersectorale arbeidsmarktsamenwerking.

Logo Baas over je eigen toekomst


  • MBO Job Event

  Veel interesse voor eerste MBO Job Event

  Maandag 26 november jl. bezochten bijna 300 geïnteresseerden het MBO Job Event in de Duurzaamheidsfabriek van Dordrecht. Bezoekers konden met ruim 40 werkgevers, branche- en opleidingsorganisaties in gesprek om zich te oriënteren op een baan, opleiding of een leerwerkplek in de techniek, bouw, metaal, zorg, ict en transport en logistiek.Het MBO Job Event is tevens de start van de campagne BAAS over je eigen toekomst, gericht op mbo-studenten, werkzoekenden en werkenden in de Drechtsteden om toekomstgerichte keuzes te maken op het gebied van opleiding, beroepskeuze en om- en bijscholing. De Dordtse wethouder Peter Heijkoop, regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid, onthulde samen met 3e jaars student Schilder Rutger van Antwerpen de speciaal voor de campagne ontworpen troon BAAS over je eigen toekomst. Ook werd de website www.baasoverjeeigentoekomst.nl gelanceerd.Baan en Baas van de maandDe komende jaren zorgt de economische groei voor duizenden extra mbo-banen in de regio. In de bouw, metaal, ICT, transport & logistiek, techniek en zorg liggen de mbo-banen voor het oprapen. Voor wie op zoek is naar een baan, een opleiding of carrièreswitch wil maken, is het belangrijk om te weten waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen. Op de website baasoverjeeigentoekomst is elke maand een baan en baas van de maand te zien om geïnteresseerden te helpen de juiste keuze te maken voor hun toekomst. BAAS over je eigen toekomstBAAS over je eigen toekomst is een samenwerking van gemeenten, werkgevers, brancheorganisaties en opleiders in de Drechtsteden. Doel van BAAS over je eigen toekomst en de gelijknamige campagne is om kennis over kansrijke mbo-beroepen te vergroten en de waardering voor mbo-beroepen te bevorderen. Daarnaast richt de samenwerkingsaanpak zich op het versterken van een leven lang ontwikkelen cultuur bij werknemers en werkgevers en het verbinden en verst ≫ Lees meer

   
 • Passie voor onderwijs

  Samen in actie voor meer leerkrachten voor de klas

  Op maandag 19 maart werd in Dordrecht een feestelijke start gemaakt met het regionaal actieplan 'Passie voor Onderwijs'. Met dit plan willen regionale schoolbesturen samen met Pabo Inholland Dordrecht, de Drechtsteden en ROC Da Vinci College in actie komen om de tekorten aan leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers in het primair en speciaal onderwijs terug te dringen. Hiermee willen zij zeker stellen dat kinderen in onze regio nu én straks primair onderwijs krijgen van goede kwaliteit. ≫ Lees meer

   
 • aanpak jeugdwerkloosheid

  Jongeren begeleiden richting werk blijft nodig in de Drechtsteden

  Op donderdag 15 maart kwam een groot aantal partijen bijeen om het einde te markeren van het landelijke Actieplan Jeugdwerkloosheid. In de afgelopen jaren (2009-2017) zijn er in de Drechtsteden zo'n 3000 jongeren bereikt en begeleid naar werk, scholing of vrijwilligerswerk. Aandacht voor dit onderwerp blijft belangrijk omdat, ondanks de groeiende economie, de weg naar werk nog steeds niet voor alle jongeren vanzelfsprekend is. Vaak gaat het daarbij om voortijdig schoolverlaters of bijvoorbeeld jongeren met een detentieverleden of schulden. Onder leiding van woordkunstenaar Elten Kiene werd donderdagmiddag in de Duurzaamheidsfabriek een extra impuls gegeven aan bestaande projecten en nieuwe initiatieven. ≫ Lees meer

   
 • convenant zorg

  Start instroomproject voor statushouders in de zorg in de Drechtsteden

  Op dinsdag 13 maart jl. tekenden 12 partijen een convenant waarmee zij zich inzetten voor de instroom van minimaal 24 statushouders in de ouderen- of gehandicaptenzorg. Hiermee willen de samenwerkingspartners een bijdrage leveren aan een succesvolle integratie van statushouders in onze samenleving en tegelijk aan het terugdringen van de tekorten aan personeel binnen de zorg. De Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid heeft de start van dit project mogelijk gemaakt. ≫ Lees meer

   
 • start bouw tweede maakhal

  Start bouw tweede tijdelijke Maakhal voor startups op Campus Leerpark

  Op vrijdagochtend 9 maart maakten de Dordtse wethouder Peter Heijkoop, regionaal portefeuillehouder Anouk van Eekelen en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de Provincie Zuid-Holland een symbolische start met de bouw van een tweede tijdelijke 'Maakhal' bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. De hal biedt, net als de eerste tijdelijke hal, tech-startups ruimte om prototypes te bouwen van hun innovatieve concepten. Intussen is ook gestart met de voorbereidingen voor een blijvende 'Maakfabriek', die gebouwd wordt in het kader van de Campusontwikkeling Leerpark en in 2020/2021 klaar zal zijn. ≫ Lees meer

   
 • STC

  Belangstelling voor maritieme opleidingen in Drechtsteden groot

  Onder grote belangstelling presenteerde woensdag 7 maart Onderwijs en kennisinstelling STC Group de conclusies van de enquête over opleidingsbehoefte in de regionale maritieme sector. Daaruit blijkt dat er vraag is naar opleidingen gericht op een verkort HBO traject, MBO 4, specialistische opleidingen en aandacht voor 'een leven lang leren'. Meer dan 100 personen uit de maritieme sector, onderwijs en politiek waren aanwezig bij Den Breejen Shipyards in Hardinxveld-Giessendam. ≫ Lees meer

   
 • MKB en MIT

  Regio investeert in innovaties binnen het MKB

  Innovaties zijn belangrijk voor de economische groei en dragen bij aan meer werkgelegenheid. De overheid stelt daarom subsidies beschikbaar voor product- en procesinnovatie in het MKB. ≫ Lees meer

   
 • Zorg

  Samen personeelstekorten in de zorg aanpakken

  In 2021 hebben we in de regio Zuid-Holland Zuid naar verwachting een tekort van ruim 600 verzorgenden en ruim 200 verpleegkundigen. Dat vraagt om actie! Daarom ondertekenden woensdag 24 januari 16 partijen uit de zorg een intentieverklaring. Dit is een belangrijke stap naar een gezamenlijke aanpak van de personeelstekorten in de zorg voor de regio. De Drechtsteden ondersteunen het initiatief vanuit de zorgsector om samen op te trekken in het aanpakken van de knelpunten. ≫ Lees meer

   
 • sociaal ondernemerschap

  Gemeente Dordrecht steunt sociaal ondernemers

  Hoe komen, nu de economie weer groeit, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer structureel aan het werk? De bedrijven BBMT Bouwproducten en Peute investeren in innovatie, waardoor zij én de kwaliteit van hun producten verbeteren én nieuwe banen creëren. De gemeente stimuleert deze vorm van 'sociaal ondernemerschap' met een bijdrage om de projecten versneld uit te voeren. ≫ Lees meer

   
 • Techpeuters en kleuters

  Kick-off trainingsprogramma Techpeuters en – kleuters

  Op dinsdag 7 november gaf regionaal portefeuillehouder onderwijs Peter Heijkoop het startsein voor het trainingsprogramma 'Techpeuters en –kleuters'. Op het schoolplein van de Prins Bernhardschool in Dordrecht overhandigde hij een voucher voor deelname van twee leerkrachten of pedagogisch medewerkers aan de training. Daarna bekeek hij samen met een aantal peuters en kleuters de inhoud van de 'Techniektoolkist' die bij de training hoort. De kick-off werd afgesloten met de feestelijke opening van het nieuwe Wetenschap & Technieklokaal van de Prins Bernhardschool, waar kinderen de ruimte hebben om onderzoekend en ontwerpend te leren. ≫ Lees meer

   
 • Xcaliber Flowcenter

  Start inschrijving nieuwe hbo-opleiding Instrumentation and Control Engineering

  Tijdens de open avond van HBO Drechtsteden op 1 november is de inschrijving gestart voor de kersverse hbo-opleiding Instrumentation and Control Engineering (meet- en regeltechniek). Deze tweejarige duale hbo-opleiding is bijzonder, omdat hij is ontwikkeld op basis van de concrete behoefte van bedrijven uit de regio en ook in samenwerking mét die bedrijven. De opleiding, die bedoeld is voor medewerkers uit de procesindustrie en de maritieme industrie, sluit daardoor perfect aan op de dagelijkse praktijk én omvat de modernste ontwikkelingen. De opleiding gaat in februari 2018 van start in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. ≫ Lees meer

   
 • werkzoekende

  Banengroei in de Drechtsteden, maar niet iedereen profiteert

  De arbeidsmarkt in de Drechtsteden verandert: de werkgelegenheid blijft aantrekken, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid krimpt. Ook wordt de arbeidsmarkt steeds flexibeler en hebben technologische veranderingen hun weerslag op de arbeidsmarkt. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en andere - vaak hogere - eisen worden gesteld aan bestaande banen. Vooral in het middensegment dreigen door de technologische vooruitgang banen te verdwijnen. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport Regio in Beeld, waarin UWV de situatie op de regionale arbeidsmarkt in de Drechtsteden belicht. ≫ Lees meer

   
 • stimuleringsfonds arbeidsmarkt drechtsteden

  Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt steunt lokale werkgeversinitiatieven

  De Nederlandse economie groeit en ook in de Drechtsteden zijn er weer volop banen. Werkgevers hebben zelfs moeite hun vacatures te vervullen. Toch zijn er ook nog steeds veel mensen voor wie het lastig is om een baan te vinden of te behouden. Het gaat om mensen die met wat extra inspanningen of aanpassingen vaak een waardevolle bijdrage kunnen leveren binnen bedrijven. Om werkgevers te stimuleren om met innovatieve ideeën te komen om deze mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen of te houden, stelt de gemeente Dordrecht nu in totaal €80.000,- subsidie beschikbaar via het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt. Aanvragen voor de subsidie kunnen tussen 1 oktober en 30 november 2017 worden ingediend. ≫ Lees meer

   
 • Grenzeloos Biobased Onderwijs

  Eerste resultaten Grenzeloos Biobased Onderwijs

  In 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werken 14 Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van vraaggestuurde biobased onderwijsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau en aan betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Maar hoe ziet die marktvraag er uit, nu en straks? En welke competenties heeft de biobased professional van morgen nodig? In de eerste projectfase hebben per sector gesprekken plaatsgevonden met experts. Hieruit zijn eerste contouren helder geworden van een profiel. ≫ Lees meer

   
 • Peter Heijkoop

  "Nieuwe economische realiteit biedt kansen voor bedrijven"

  Het gaat weer beter met de Nederlandse economie en dat biedt kansen. "Juist nu we de wind in de rug hebben, kan het voor bedrijven die produceren in het buitenland een goed moment zijn om hun bedrijfsmodel eens tegen het licht te houden, zeker tegen de achtergrond van de huidige geopolitieke ontwikkelingen." Zegt regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt Peter Heijkoop. Om bedrijven daarbij te faciliteren, beschikken de Drechtsteden sinds kort over een slimme tool die ondernemers aan de hand van 150 vragen een eerlijke, nieuwe en integrale kostenafweging biedt en laat zien waar mogelijk ruimte is voor verbetering. ≫ Lees meer

   
 • techniekpact

  Techniekpact aanpak loont

  Op 26 juni vond de Jaarconferentie 2017 van het Nationaal Techniekpact plaats. Vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven en regionale en landelijke overheden gingen in gesprek over de wereld #Voorbij 2020. Tijdens de conferentie heeft minister Jet Bussemaker (OCW) de voortgangsrapportage en de Monitor van het Nationaal Techniekpact in ontvangst genomen. De aanpak van het techniekpact werkt laten alle inspanningen zien. Desondanks blijft de urgentie groot. ≫ Lees meer

   
 • tranches

  Stand van Zaken Europees Sociaal Fonds Arbeidsmarktregio Drechtsteden

  De regeling Actieve Inclusie 2014-2020 van Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt voor de arbeidsmarktregio Drechtsteden benut voor meerjarige projectactiviteiten die bijdragen aan de vermindering van de jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en draagt hiermee bij aan het versterken van de regionale arbeidsmarkt. ≫ Lees meer

   
 • Opening Ondernemersplein Rotterdam

  Ondernemersplein in Rotterdam geopend

  Minister Kamp (Economische Zaken) opende donderdag 29 juni het innovatieve Ondernemersplein in Rotterdam. Naast het digitale ondernemersplein, is er daarmee nu ook een fysieke plek waar ondernemers elkaar ontmoeten, vraagstukken aanpakken en toekomstverkenningen uitvoeren. De Drechtsteden zijn één van de partners in het Ondernemersplein. ≫ Lees meer

   
 • werk+ervaring Drechtsteden

  Jubileumbijeenkomst Stichting 50Plus Drechtsteden Werkt

  Stichting 50Plus Drechtsteden Werkt vierde op 29 juni in het Dordtse gemeentehuis haar 5-jarig bestaan met een terugblik op de afgelopen 5 jaar en een blik op de toekomst. Duidelijk is dat de stichting nog steeds hard nodig is. De werkloosheid onder 50+'ers is groot en eenmaal werkloos duurt het lang voordat ze weer een baan vinden. Tegelijkertijd neemt het aantal en aandeel 50-plussers in de beroepsbevolking toe. ≫ Lees meer

   
 • grafiek

  Dashboards Economie en Arbeidsmarkt Drechtsteden online

  Recent heeft het OCD de actualisatie 2016 van de Dashboards Economie en Arbeidsmarkt op haar site gepubliceerd. Hierin is aan de hand van 16 indicatoren te zien hoe de regionale economie en arbeidsmarkt zich in 2016 hebben ontwikkeld. ≫ Lees meer

   
 • taalonderwijsdrechtsteden

  Nieuwe aanpak laaggeletterdheid in de Drechtsteden van start

  Op woensdag 21 juni gaven de wethouders Peter Heijkoop (contactgemeente Dordrecht), Dorien Zandvliet (Alblasserdam) en Jolanda de Witte (Zwijndrecht) de aftrap voor de nieuwe regionale aanpak laaggeletterdheid en de nieuwe website www.taalonderwijsdrechtsteden.nl voor professionals. Dit gebeurde in het bijzijn van de directeur van de Stichting Lezen & Schrijven Merel Heimens-Visser en zo'n 80 professionals uit de regio: taalaanbieders (Bibliotheek, MEE, Taalclub, Prago, DaVinciCollege, NL Educatie, Leerwerkloket), sociale wijkteams, Sociale Dienst Drechtsteden, UWV, beleidsadviseurs, Buitenwacht en leden van het Bondgenootschap voor Geletterdheid. Contactgemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de aanpak laaggeletterdheid in de Drechtsteden. ≫ Lees meer

   
 • Techniekweek Drechtsteden 2017

  Succesvolle Techniekweek Drechtsteden 2017

  De Drechtsteden kijken terug opeen succesvolle Techniekweek 2017. De week startte op woensdag 7 juni met de druk bezochte TechniekDock Open Dag in de Duurzaamheidsfabriek. Ook het TechniekLab op Wantijpop op zaterdag 10 jun trok veel jeugdige bezoekers. Zij maakten onder meer kennis met 3D-tekenen en het hergebruik van plastic. Verder vond in de techniekweek de TA3-conferentie plaats, bezochten verschillende scholen TechniekDock, was er in Papendrecht een Techniekroute en opende de Bouwcampus van het Da Vinci College zijn deuren voor verschillende workshops. De Techniekweek 2017 sloot af met de Innovatie Award Drechtsteden, waar ook de Amega SUPER-stageplaats, de MBO 2017 Award en vier studiebeurzen van Nextech worden toegekend aan succesvolle techniekstudenten. ≫ Lees meer

   
 • MKB-katalysatorfonds Drechtsteden

  Elektrische speedbotenbouwer Edorado maakt vliegende start in Duurzaamheidsfabriek.

  Het jonge Nederlandse bedrijf Edorado heeft een subsidie ontvangen van het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Deze extra steun in de rug helpt de innovatieve maritieme start-up om de ontwikkeling van hun innovatieve volledige elektrische speedboot te versnellen. Edorado heeft zich per 1 Maart 2017 gevestigd in the Duurzaamheidsfabriek, gelegen op aan het Leerpark te Dordrecht. Na uitgebreid rondgekeken te hebben in de rest van Nederland, heeft Edorado bewust gekozen om zich te vestigen in de Drechtsteden. ≫ Lees meer

   
 • Innovatie Award Drechtsteden 2017

  Iv-Infra wint Innovation Award ZHZ 2017

  Tijdens een sfeervolle en feestelijke bijeenkomst in het Postillion Hotel Dordrecht op woensdag 14 juni vond de uitreiking van Innovation Award ZHZ 2017 plaats. De winnaar van deze prestigieuze prijs is Iv-Infra geworden. Het bedrijf uit Sliedrecht verdient de prijs met een innovatieve proefbelasting, waarmee op een slimme manier het krachtenspel in een brugdek wordt aangebracht. Dit scheelt tijd en geld. Daarnaast zorgt de innovatie voor minder verkeersoverlast en meer duurzaamheid. Want door de aantoonbaarheid van de belastbaarheid kan vervanging of renovatie langer worden uitgesteld. ≫ Lees meer

   
 • Grenzeloos Biobased Onderwijs

  "Ontwikkelen van de markt grootste uitdaging biobased economy"

  "De échte ontwikkeling van de biobased wordt in grote mate belemmerd door de gevestigde belangen in het bedrijfsleven en de industrie". Dat zei emeritus hoogleraar Johan Sanders vrijdag in Hasselt. Hij ziet het als de taak van de overheid om het voortouw te nemen in een gezamelijke visieontwikkeling met onderwijs en bedrijfsleven. Het onderwijs moet daarbij zorgen voor de 'injectie' van nieuwe kennis en een nieuwe, sector-overstijgende manier van denken. Sanders sprak tijdens de startconferentie van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs, waarin veertien Vlaamse en Nederlandse partijen de handen ineen slaan om een impuls te geven aan de Biobased Economy in de grensregio. ≫ Lees meer

   
 • Kraaijeveld

  MKB-Katalysatorfonds steunt ontwikkeling zelfvoorzienende sleeplier

  Het bedrijf Kraaijeveld uit Sliedrecht krijgt een subsidie van € 25.000,- uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Lierenspecialist Kraaijeveld gebruikt de subsidie om samen met het Dordtse bedrijf Mampaey een haalbaarheidsonderzoek te doen naar zelfvoorzienende sleeplier. Deze lier moet bijdragen aan een veiligere en duurzamere sleepvaart. De bedrijven zelf leggen zelf ook € 25.000,- bij voor het onderzoek. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds noemt deze innovatie een typisch voorbeeld van de innovatiekracht van de maritieme maakindustrie in de Drechtsteden. ≫ Lees meer

   
 • Infradeal

  Partners Infradeal Zuid-Holland creëren 45 leerwerkplekken

  Tijdens het eerste halfjaar van de uitvoering van de Infradeal Zuid-Holland hebben de partners 45 leerwerkplekken voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. De coalitie ligt op koers om in september de doelstelling van 100 plekken te halen. ≫ Lees meer

   
 • MKB-katalysatorfonds

  MKB-Katalysatorfonds steunt ontwikkeling schone brandstof voor schepen

  Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een subsidie toe van € 25.000,- aan DieselUp BV uit Dordrecht. DieselUp gebruikt de subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar een kleinschalige 'ontzwavelunit'. Met deze innovatieve techniek kunnen schepen hun stookolie aan boord van zwavel ontdoen en zo de SOx-uitstoot (zure regen) aanzienlijk verlagen. Het bedrijf zelf heeft al flink geïnvesteerd in het project en legt zelf ook € 25.000,- bij voor het onderzoek. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds ziet perspectief voor dit nieuwe product en denkt dat het in potentie van groot belang kan zijn voor de hele maritieme sector. ≫ Lees meer

   
 • ESF Actieve Inclusie Drechtsteden

  1,7 miljoen Europese subsidie voor werkgelegenheidsprojecten in Drechtsteden

  Negen organisaties in de Drechtsteden krijgen Europese subsidie voor hun projecten om jeugdwerkloosheid te bestrijden en kwetsbare mensen aan werk te helpen. Mede dankzij deze ESF-subsidie worden de komende twee jaar ruim 2000 kandidaten in de Drechtsteden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in verschillende trajecten begeleid. Er is in totaal € 1,7 miljoen subsidie voor de projecten beschikbaar. ≫ Lees meer

   
 • Made in Holland

  Drechtsteden en MRDH trekken samen op rond reshoring

  De Drechtsteden en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben door de maakindustrie gemeenschappelijke opgaven om bedrijven binnen te halen of in de regio te houden. Daarom trekken zij samen op als het gaat om het onderwerp 'reshoring' bij bedrijven en bestuurders onder de aandacht te krijgen. Dit gebeurt onder meer door het ophalen en delen van goede voorbeelden. Nu gaan de Drechtsteden en de MRDH gaan nog een stap verder: zij gaan gezamenlijk over tot de aanschaf en inzet van de reshoringstool van de Universiteit van Tilburg. ≫ Lees meer

   
 • Grenzeloos Biobased Onderwijs

  Startconferentie Grenzeloos Biobased Onderwijs

  Op 21 april vindt in Hasselt (België) de startconferentie plaats van het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs'. De Drechtsteden werken in dit project, samen met het Da Vinci College en nog twaalf andere Nederlandse en Vlaamse partners, aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma’s op MBO, HBO én universitair niveau. Ook investeren de partners in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. De startconferentie richt zich met name ook op bedrijven die kansen zien in de Biobased Economy. ≫ Lees meer

   
 • HVC

  Twintig mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij HVC

  Op maandag 20 februari 2017 hebben Peter Heijkoop, regionaal portefeuillehouder Werk en Inkomen, en Menno Timmerman, directeur grondstoffen HVC, een contract ondertekend waardoor twintig mensen met een arbeidsbeperking aan de slag kunnen bij HVC. ≫ Lees meer

   
 • Werkweek Drechtsteden

  Grote opkomst bij start WerkWeek in Energiehuis

  Op Valentijnsdag openden wethouder Peter Heijkoop, woordkunstenaar Elten Kiene en directeur van De Werkshop Ivan Smitter het matchingsevent ‘All you need is a job’ in het Energiehuis. Meer dan 100 werkzoekende jongeren en verschillende bedrijven kwamen op de uitnodiging af. Nog voor de officiële start waren de eerste matches al gemaakt. ≫ Lees meer

   
 • Baanbrekend lasser

  Ruim duizend mensen aan het werk geholpen in de Drechtsteden

  Steeds meer inwoners met een uitkering of arbeidsbeperking worden aan het werk geholpen in de Drechtsteden. In 2016 ging het om ruim 1000 banen, in 2017 moeten dat er 1500 zijn. Bij de start van Baanbrekend Drechtsteden in 2012 ging het nog om enkele honderden banen. De meeste matches kwamen tot stand in de sectoren industrie, techniek en klantencentra. ≫ Lees meer

   
 • techniek en meisjes

  Verduurzaming regionale techniekpromotie

  Per 1 januari 2017 is Louise Bergenhenegouwen gestart als kwartiermaker voor duurzame techniekpromotie in de Drechtsteden. Binnen de regio is er een groot scala aan initiatieven om techniek te promoten en zo meer leerlingen en studenten te interesseren voor het techniekonderwijs en daarmee bij te dragen aan een toename van technici in onze regio. De initiatieven kennen verschillende eigenaren, organisatoren en uitvoerders, wat het aanbod voor deelnemende bedrijven en scholen onoverzichtelijk maakt. Daarbij is de financiering van de activiteiten meestal van tijdelijke aard en hebben de projecten vaak een ad hoc-karakter. De kwartiermaker komt voor de zomer met een projectplan om hier verandering in te brengen. ≫ Lees meer

   
 • Techniekbeeldbank

  Techniekroute Alblasserdam 2017

  Het is inmiddels een traditie in Alblasserdam: onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente organiseren ieder jaar in de Techniekroute. Dit jaar vond de Techniekroute plaats op woensdag 22 februari. Een inspirerende dag voor leerlingen van groep acht van de basisscholen in Alblasserdam. Zij gingen op bezoek bij technische bedrijven in de omgeving. ≫ Lees meer

   
 • WGV Zorg + Welzijn

  Opleidingssubsidie brengt nieuwe kansen voor de zorgmedewerkers

  Twee jaar geleden stelde minister Asscher ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de regio Zuid-Holland Zuid om medewerkers in de zorg- en welzijnssector betere kansen te geven op de snel veranderende arbeidsmarkt. In totaal maakten bijna 1500 mensen van 19 verschillende organisaties gebruik van deze regeling. Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, die de subsidie aanvroeg, ontving en beheerde, is blij met de resultaten. De ervaringen van vijf zorgmedewerkers uit de regio verwerkte de werkgeversvereniging in een digitaal magazine. ≫ Lees meer

   
 • Onderwijsroute Dordrecht

  VMBO-leerlingen maken kennis met Dordtse bedrijven

  340 vmbo-leerlingen bezochten op donderdag 26 januari 2017 in totaal veertig Dordtse bedrijven in het kader van de 'Onderwijsroute'. Gemeente Dordrecht wil samen met de bedrijven vmbo-leerlingen helpen bij het maken van een betere en vooral ook bewuste profielkeuze. De jongeren maken aan het einde van het schooljaar hun keuze. Zij kunnen kiezen uit bijvoorbeeld de profielen groen, techniek, horeca, zorg en welzijn, bouw en wonen. ≫ Lees meer

   
 • techniekbeeldbank

  Succesvolle regeling voor samenwerking bedrijven en mbo in regio verlengd

  De samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs in de regio krijgt een nieuwe impuls. Minister Bussemaker stelt €25 miljoen beschikbaar om het regionaal investeringsfonds mbo met een jaar te verlengen, omdat de resultaten boven verwachting zijn. De samenwerking tussen bedrijfsleven en het (mbo) in de regio is erdoor versterkt, het aanbod aan nascholing is verbreed en er is meer betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs. Tot dusver heeft het fonds geleid tot 63 publiek-private samenwerkingsverbanden en een investering van ruim €170 miljoen door onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, regionale overheid en OCW. ≫ Lees meer

   
 • De Werkshop

  Werk is de enige uitweg

  In de Dordtse achterstandswijk Crabbehof lukt het om jongens zonder uitkering en zonder woonadres aan het werk te krijgen. De afgelopen vier jaar zijn 150 jongeren uit de regio opgeleid met geld van ESF. Het project ‘Van Wijk naar Werk’ is één van de zeven projecten waarmee in de Arbeidsmarktregio Drechtsteden sinds 2010 structureel wordt gewerkt aan het verbeteren van de arbeidsparticipatie. Het slagingspercentage is hoog. Driekwart van hen is nog steeds aan het werk. Wat is de succesformule? ≫ Lees meer

   
 • MKB-katalysatorfonds

  MKB-Katalysatorfonds steunt ontwikkeling maritieme testfaciliteit

  Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een subsidie toe van € 40.000,- aan VAF Instruments uit Dordrecht. VAF gaat, vanuit een consortium met vier andere regionale partijen, de subsidie gebruiken voor de ontwikkeling van een dynamische maritieme testfaciliteit. Hierin kunnen innovatieve voortstuwingstechnologieën worden getest, die uiteindelijk moeten leiden tot minder CO2 uitstoot van schepen. Het consortium zelf investeert ruim € 150.000,- in het project. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds prijst het initiatief vanwege de tastbaarheid van de beoogde testfaciliteit, de keuze voor de Duurzaamheidsfabriek als locatie en de manier waarop het beroepsonderwijs wordt betrokken in het proces. ≫ Lees meer

   
 • DeBroekriem

  DeBroekriem beste vrijwilligersorganisatie van Nederland

  DeBroekriem, het platform voor werkzoekenden dat ook in de Drechtsteden actief is, is de gelukkige winnaar van de 'Meer dan handen' vrijwilligersprijzen 2016. De BroekRiem viel in december dubbel in de prijzen, want de vrijwilligersorganisatie heeft zowel de juryprijs als de publieksprijs gewonnen! ≫ Lees meer

   
 • europese vlag

  3 miljoen euro voor Grenzeloos Biobased Onderwijs

  Op 21 december vond in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht de startbijeenkomst plaats van het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs'. De Drechtsteden, het Da Vinci College en 12 Nederlandse en Vlaamse partners ontvangen voor dit project een subsidie van € 1,5 miljoen. Zelf investeren de partners ook 1,5 miljoen. Het doel van het project is om in drie jaar meer en beter gekwalificeerd personeel op te leiden voor het toenemende aantal bedrijven in de grensregio dat 'groene' grondstoffen gebruikt als brandstof en voor productinnovatie. Deze ontwikkeling biedt veel kansen voor de economie in de regio en kan op termijn zo'n 1.500 nieuwe banen opleveren. De Duurzaamheidsfabriek en het Da Vinci College spelen een belangrijke rol in het project en het is nadrukkelijk de bedoeling om ook bedrijven in de regio aan te laten haken, zodat zij hun voordeel kunnen doen met 'state of the art' kennis en trainingsfaciliteiten. ≫ Lees meer

   
 • Green Deal Cirkelstad Drechtsteden

  Bouwpartners sluiten Green Deal Cirkelstad Drechtsteden

  Acht koplopers – zowel publieke als private partijen – uit de regio Drechtsteden zijn tijdens het congres ‘Economie herstelt, nu de banen nog…’ een deal aangegaan met drie ministeries om samen te werken aan een regio zonder afval, zonder uitval. De Drechtsteden is een van de vijf ‘Cirkelsteden’, naast onder andere Rotterdam en Amsterdam, die een regionaal én landelijk platform vormen om doorbraken in de bouw te realiseren. ≫ Lees meer

   
 • CodeUur Drechtsteden 2016

  CodeUur Drechtsteden groot succes

  Op dinsdag 13 december gaven dertig studenten van het Da Vinci College ICT en 30 van de Pabo InHolland Dordrecht in tweetallen programmeerles op 16 basisscholen in de Drechtsteden. Dit groots opgezette project, onder de naam 'CodeUur Drechtsteden' is een initiatief van de Duurzaamheidsfabriek, het LeXlab en Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden en komt voort uit het project Smart Industry in het onderwijs. Samen met het Da Vinci College en InHolland willen de initiatiefnemers op deze manier aandacht schenken aan het belang van programmeren in het onderwijs. ≫ Lees meer

   
 • startbijeenkomst

  Startbijeenkomst ESF-Inclusie 2e tranche

  Op vrijdag 1 december vond een startbijeenkomst plaats rond de 2e tranche van de ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014-2020. Bij de bijeenkomst waren alle uitvoerders aanwezig van de positief beoordeelde aanvragen, die worden meegenomen in de subsidieaanvraag vanuit centrumgemeente Dordrecht. De bijeenkomst is bijgewoond door accounthouder voor arbeidsmarktregio Drechtsteden vanuit het Agentschap SZW, mevr. Patricia Vos en adviseur dhr. Sander Keeris. ≫ Lees meer

   
 • Duurzaamheidsfabriek

  Fieldlab Smart Industry status voor Duurzaamheidsfabriek

  Op 30 november vindt in de Duurzaamheidsfabriek de feestelijke uitreiking plaats van de Fieldlabstatus Smart Industry. De Duurzaamheidsfabriek kreeg de titel Fieldlab Smart Industry al in juni. De hybride leeromgeving van de fabriek verbindt ict en technologie in leren en werken met elkaar en biedt alle kansen voor Smart Technology. De status van Fieldlab betekent voor de Duurzaamheidsfabriek meer erkenning op het gebied van innovatie, ontwikkeling en vooruitgang. ≫ Lees meer

   
 • MKB-katalysatorfonds

  MKB-Katalysatorfonds steunt haalbaarheidsonderzoek vernieuwend Smart Fender Systeem

  Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een subsidie toe van € 25.000,- aan het bedrijf FactoryLab uit Zwijndrecht. FactoryLab gebruikt de subsidie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een 'Smart Fender Systeem' dat havengebieden kan helpen bij het effectief en veilig gebruik van aanmeerlocaties. Het bedrijf zelf investeert € 39.500,- in het project. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds noemt het project 'vernieuwend en duurzaam'. Als de ontwikkeling van het systeem haalbaar blijkt, levert dat volgens de Adviescommissie economisch voordeel op voor de regio. ≫ Lees meer

   
 • baanbrekend drechtsteden

  UWV en Sociale Dienst Drechtsteden samen in werkgeverspunt Baanbrekend

  UWV en de Sociale Dienst Drechtsteden gaan samen optrekken om mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Ze bundelen hun krachten in Baanbrekend Drechtsteden, een gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers in de regio om voor hun vacatures de juiste kandidaten te vinden. Gezamenlijk willen de organisaties in 2017 voor 1500 uitkeringsgerechtigden een baan vinden. ≫ Lees meer

   
 • de meewerkers

  ‘De Meewerkers’ neemt AssemblyPartner over van Drechtwerk

  ‘De Meewerkers’ neemt het elektronica-assemblagebedrijf AssemblyPartner van Drechtwerk over. Vandaag hebben Drechtwerk en De Meewerkers het contract ondertekend. Alle 95 medewerkers van AssemblyPartner behouden hun baan. Drechtwerk zorgt voor begeleiding en detachering van de medewerkers. Met deze overname heeft Drechtwerk weer een onderdeel van het bedrijf ondergebracht bij een marktpartij. ≫ Lees meer

   
 • economic board

  Drechtsteden krijgen Economic Board

  De Drechtraad heeft besloten tot het instellen van een Economic Board. Deze board wordt in het leven geroepen om de economische positie van de regio te versterken. Na een korte voorbereidingsperiode in 2016 zal de Board worden opgericht. In 2017, 2018 en 2019 wordt € 300.000,- per jaar ter beschikking gesteld voor organisatie en activiteiten. De board zal bestaan uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid ≫ Lees meer

   
 • Save the Date 14 december 2016

  Nieuwe datum congres: 14 december 2016

  Op 14 december 2016 organiseert het Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden samen met partners een congres over innovatie en nieuwe werkgelegenheid. Nadere informatie over de exacte invulling van het programma, sprekers en workshops, volgt in oktober. Blokkeer de 14e december van 15.00-20.00 vast in uw agenda! ≫ Lees meer

   
 • Reshoring Drechtsteden

  Innovatie en Reshoring 2.0: Bewust produceren in Nederland

  Op 15 september 2016 vond in de Duurzaamheidsfabriek een unieke bijeenkomst plaats. Een gezelschap van hoofdzakelijk ondernemers uit de Drechtsteden kwam samen om een actueel vraagstuk te bespreken: Hoe versterken wij de economische structuur van de regio en wat kunnen wij gezamenlijk doen om meer werkgelegenheid te scheppen? ≫ Lees meer

   
 • Fieldlab SMASH

  Fieldlab SMASH (Smart MAintenance of SHips)

  Op donderdag 22 september vond de jaarlijkse Maritime Maintenance Conference plaats. Deze conferentie stond in het teken van Smart Maintenance en het Fieldlab SMASH (Smart Maintenance of Ships) en werd dit jaar voor de vierde keer gehouden. Voornaamste doel van het congres was het leren van ervaringen uit de markt, kennisdeling op het gebied van Smart Maintenance en het leggen van contacten met andere spelers in het veld. Ook kreeg het project officieel een cheque overhandigd namens de Drechtsteden en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). ≫ Lees meer

   
 • Hour of Code

  Uniek programmeerproject voor basisschoolleerlingen in de Drechtsteden

  Donderdag 29 september is in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht de startbijeenkomst van een bijzonder project: 'CodeUur'. Studenten van het Da Vinci College ICT en Media en InHolland PABO worden getraind om op 13 december samen programmeerles te geven aan basisschoolleerlingen. Het project CodeUur is een initiatief van de Duurzaamheidsfabriek, het LeXlab en Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden en komt voort uit het project Smart Industry in het onderwijs. In samenwerking met het Da Vinci College en InHolland willen ze op deze manier aandacht schenken aan het belang van programmeren in het onderwijs. CodeUur haakt aan bij het wereldwijde initiatief 'Hour of Code™'. ≫ Lees meer

   
 • Techniekbeeldbank

  Nieuwe aanpak om 330 kwetsbare jongeren aan werk of opleiding te helpen

  Diverse organisaties in de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gaan samenwerken om de komende twee jaar tenminste 330 kwetsbare jongeren tot 27 jaar aan (leer)werk of een opleiding te helpen. Jongeren zonder startkwalificatie (een diploma havo, vwo of mbo niveau 2) krijgen bezoek van een Matchmaker, thuis of op een ontmoetingsplaats voor jongeren. De Matchmaker brengt de jongeren in contact met instanties die hen verder kunnen helpen. ≫ Lees meer

   
 • Infra Deal Zuid Holland

  Drechtstedelijk initiatief Infra Talent voorbeeld voor Infra Deal Zuid-Holland

  Vandaag, 12 september, tekende regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt Peter Heijkoop samen met onder meer Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Liesbeth Spies (Economische Programmaraad Zuidvleugel) en de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg de 'Infra Deal Zuid-Holland'. Met deze Infra Deal worden de komende jaren 300 mensen uit de bijstand in Zuid-Holland met opleidingsplekken aan een baan geholpen. Het Drechtstedelijk initiatief Infra Talent, dat in april van dit jaar van start ging, geldt als voorbeeld voor deze Infra Deal. ≫ Lees meer

   
 • Letters

  Drechtsteden pakken samen laaggeletterdheid aan

  Laaggeletterdheid is een flink probleem. Naar schatting zijn er in de Drechtsteden bijna 33.000 mensen laaggeletterd, dat is gemiddeld 1 op 9 inwoners. Laaggeletterden missen basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Dit levert grote problemen op in het dagelijks leven. Met Taal Werkt! pakken de Drechtstedengemeenten samen laaggeletterdheid aan. Ze hebben met elkaar afgesproken te werken aan een taalnetwerk met taalhuizen, taalcafés en een aanbod voor taalonderwijs en taaloefengroepen. ≫ Lees meer

   
 • Deal! Drechtsteden

  Internationale promotiecampagne DEAL! Drecht Cities

  De Drechtsteden hebben DEAL! Drecht Cities tot 2020 opdracht gegeven de gezamenlijke economische promotie en acquisitie te verzorgen en meer bedrijven naar de regio te halen. Daarbij ligt de focus voor de gemeenten op de maritieme en logistieke sector en zijn de inspanningen met name gericht op het aantrekken van bedrijven van buiten de regio. Met deze gezamenlijke aanpak bundelen de Drechtstedengemeenten hun krachten, met als uiteindelijk doel meer banen. Om die ambitie waar te maken is een internationale promotiecampagne gestart, met onder meer een nieuwe website, een 'investment guide' en een promotiefilm. De campagne wordt ook ondersteund door de bedrijven. ≫ Lees meer

   
 • Duurzaamheidsfabriek

  Duurzaamheidsfabriek op nr. 1 van innovatiearrangementen

  In de lijst van de meest bijzondere innovatiearrangementen van de afgelopen twaalf jaar, onlangs uitgegeven door het Platform Beroepsonderwijs (HPBO), wordt het Da Vinci College maar liefst twee keer genoemd. Op de eerste plek staat de hybride leeromgeving van de Duurzaamheidsfabriek. Op nummer negen staat het project Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) van het Da Vinci College. ≫ Lees meer

   
 • MKB-katalysatorfonds Drechtsteden

  Themabijeenkomst over het MKB-katalysatorfonds

  Op 6 september 2016 vond op Drechtstedendinsdag een Themabijeenkomst plaats rond het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Raads- en collegeleden kregen meer informatie over de werking van dit unieke stimuleringsinstrument dat in maart werd gelanceerd als onderdeel van de Innovatiestrategie Drechtsteden. Het fonds biedt interessante subsidiemogelijkheden voor regionale MKB-ondernemers uit de (maritieme) maakindustrie in de eerste fasen van innovatie ≫ Lees meer

   
 • Koedood subsidie MKB-katalysatorfonds

  MKB-Katalysatorfonds steunt innovatie voor schonere binnenvaart

  Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een bijdrage van € 25.000,- toe aan het bedrijf Koedood uit Hendrik-Ido-Ambacht. Koedood steekt dit bedrag in de verdere uitwerking van een product waarmee binnenvaartschippers continu inzicht hebben in hun NOx en Co2- uitstoot. Hierdoor kunnen ze zuiniger en milieuvriendelijker varen. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds is enthousiast: "Het is een vernieuwend instrument om duurzaamheid de stuurhut in te krijgen. Bovendien stelt het de binnenvaartsector in staat op om de emissie per vervoerde container af te zetten tegen bijvoorbeeld wegtransport. Dit kan leiden tot meer vervoer over water en daarmee een versterking van de maritieme sector " ≫ Lees meer

   
 • Imbarcazione Barone

  MKB-katalysatorfonds ondersteunt ontwikkeling ‘meest duurzame watertaxi ter wereld’

  Het Dordtse bedrijf Imbarcazione Barone, dat rondvaarten en watertaxidiensten verzorgt, ontvangt een subsidie van het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden voor de verdere ontwikkeling van de FUTURO MK I. De FUTURO MK I moet klassieke looks krijgen en uitblinken in comfort, maar zal volgens ondernemers Elio en Sirio Barone, ook de meest duurzame watertaxi ter wereld worden. De Adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds toonde zich onder de indruk van het doortastende ondernemerschap van de gebroeders Barone, de manier waarop zij het regionale onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven bij hun plannen betrekken, en de innovativiteit van de oplossing. ≫ Lees meer

   
 • Peter Heijkoop

  Peter Heijkoop geïnstalleerd als regionaal portefeuillehouder Werk en Inkomen en Arbeidsmarktbeleid

  Peter Heijkoop (CDA) is de nieuwe regionaal portefeuillehouder Werk en Inkomen en Arbeidsmarktbeleid in het Drechtstedenbestuur. Hij volgt Bert van de Burgt op, die in juli met pensioen ging. Ook voor de portefeuille Economie is er een nieuwe regiobestuurder. Anouk van Eekelen (VVD) heeft de portefeuille overgenomen van Richard Korteland, die onlangs werd benoemd als burgemeester van Meppel. ≫ Lees meer

   
 • ouderenzorg

  Nieuwe HBO-opleiding voor zorgprofessionals in Duurzaamheidsfabriek

  Op 23 augustus startten in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht ruim 20 studenten met de nieuwe 'Associate degree'-opleiding Sociaal Werk in de Zorg van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door deze opleiding aan te bieden in Dordrecht, voorziet de CHE aan de behoefte aan méér hoger onderwijs in de regio. ≫ Lees meer

   
 • Werkbezoek Peter Heijkoop aan UWV

  Werkbezoek Peter Heijkoop aan UWV

  Peter Heijkoop, regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt, Werkgelegenheid en Beroepsonderwijs, heeft kort na zijn aantreden, op 24 augustus, kennisgemaakt met UWV Werkbedrijf. Het UWV is één van de uitvoeringsorganisaties die in de arbeidsmarktregio Drechtsteden betrokken is bij het regionaal arbeidsmarktbeleid. ≫ Lees meer

   
 • Afscheid Bert van de Burgt

  Afscheid Bert van de Burgt

  Op 6 juli 2016 nam wethouder en regiobestuurder Bert van de Burgt afscheid van de gemeenteraad, medewerkers en al zijn relaties in het stadhuis van Dordrecht. Van de Burgt, die na een druk werkzaam leven nu gaat genieten van zijn pensioen, is vijf jaar wethouder in Dordrecht en lid van het Drechtstedenbestuur geweest. Hij werd in zijn werk vooral geroemd om zijn actieve rol en bindende kracht; een bestuurder met veel aandacht voor de sociale kant van de samenleving. ≫ Lees meer

   
 • Voorlichtingsbijeenkomst ESF

  Voorlichtingsbijeenkomst 2e tranche subsidie ESF 2014-2020

  Onder veel belangstelling, vond op dinsdagochtend 5 juli in Dordrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de mogelijkheden van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020thema 'Actieve Inclusie'. Tijdens deze bijeenkomst werd meer verteld over de inhoudelijke invulling van de regeling, de eisen die de regeling stelt aan de projectadministratie en de randvoorwaarden voor de projecten om in aanmerking te komen voor de subsidie. ≫ Lees meer

   
 • Conferentie Maritieme Topregio

  Conferentie Drechtsteden Maritieme Topregio

  Op maandagochtend 4 juli kwamen meer dan 120 mensen uit de Drechtsteden samen in het Meeting House in Dordrecht, om aan de slag te gaan om de Drechtsteden als maritieme topregio te versterken. De conferentie was een initiatief van het Drechtstedenatelier in samenwerking met onder andere Pakhuis de Zwijger, de Waterbus, Deltametropool en de Stadsmakers. ≫ Lees meer

   
 • Toptechniek in bedrijf

  Toptechniek in bedrijf! verlengd

  Het ministerie van OCW heeft akkoord gegeven op een verlenging van 'Toptechniek in bedrijf!' Daarmee wordt het landelijke programma voortgezet tot de zomer van 2017 en zijn is er weer een totaalbedrag van € 2,2 mln vrijgekomen om op regionaal niveau te werken aan meer technische vakmensen voor nu en in de toekomst. Op maandag 27 juni kwamen de regionale projectleiders van TiB bijeen in het Tech College te Nieuwegein voor de aftrap van het vervolgprogramma. ≫ Lees meer

   
 • Subsidieregeling praktijkleren

  Subsidieregeling praktijkleren

  Tot en met 15 september 2016 kunnen nog aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling ‘praktijkleren’ voor het afgelopen studiejaar 2015-2016. Dit is mogelijk interessant voor bedrijven in het kader van leerwerkplekken. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) ≫ Lees meer

   
 • Meet&Greet LeerWerkLoket Drechtsteden

  Lancering Wegwijzer bij 2e Meet & Greet LeerWerkLoket Drechtsteden

  Dinsdag 14 juni organiseerde het LeerWerkLoket Drechtsteden, samen met het Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden en De Loods in Dordrecht, een 'Meet & Greet'. Het was een speciale bijeenkomst die deels in het teken stond van het aanstaande afscheid van regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt, een belangrijke initiator van het LeerWerkLoket Drechtsteden. Ook het feit dat het ministerie van SZW onlangs heeft besloten de LeerWerkloketten voortaan structureel te gaan financieren en de langverwachte lancering van de Wegwijzer Drechtsteden, maakten de Meet & Greet bijzonder. ≫ Lees meer

   
 • Game On! Drechtsteden

  Techniekweek Drechtsteden 23 mei - 1 juni 2016

  Vandaag, 1 juni, sluit de Techniekweek Drechtsteden 2016 af met het congres Dare2Cross en de uitreiking van de Innovatie Award Drechtsteden. In de week van 23 mei vonden al verschillende activiteiten plaats op het gebied van techiekpromotie. Regiobestuurder Bert van de Burgt: "Voor bedrijven in de Drechtsteden is het nu al lastig om in de regio gekwalificeerd technisch personeel te vinden. En de behoefte neemt alleen maar toe. De Techniekweek richt zich daarom op techniekpromotie bij de jeugd en op het verbeteren van het innovatief klimaat in de regio. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven zetten hier in de Drechtsteden samen de schouders onder." ≫ Lees meer

   
 • Innovatie Award Drechtsteden

  Woensdag 1 juni, 17.30 uur: Uitreiking Innovatie Award 2016

  Tijdens een feestelijk event in het Postiljon Hotel Dordrecht de uitreiking plaats van de derde editie van de Innovatie Award Drechtsteden! De vijf genomineerden voor de Innovatie Award 2016 zijn: BFT Transport (Zwijndrecht), Deli-Jack (Hendrik Ido Ambacht), Eagle Energy (Alblasserdam), Saricon (Sliedrecht) en Van den Herik (Sliedrecht). Naast de uitreiking van de Innovatie Award zijn er in samenwerking met het Da Vinci College en Ames ook prijzen voor MBO-studenten en worden er namens NexTech enkele scholarships uitgereikt. ≫ Lees meer

   
 • Dare2Cross

  Woensdag 1 juni 12.00 - 18.00 uur: Dare 2 Cross

  Na twee succesvolle edities van Aerospace meets Maritime vindt op 1 juni in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht het vervolg plaats: Dare 2 Cross. Cross-sectorale verbindingen zorgen voor verrassende initiatieven en brengen bestaande innovaties verder. Dat de sectoren Aerospace en Maritime veel van elkaar geleerd hebben, is al wel duidelijk geworden door bijvoorbeeld de samenwerkingen op het gebied van 3D printen en Smart Maintenance. Deze keer gaan het congres nog verder… Hoe komen offshore en de tuinbouwsector bij elkaar? Hoe kunnen organisaties 'unmanned systems' toepassen? Welke nieuwe ideeën heeft de 'NEXT economy' nodig? ≫ Lees meer

   
 • ASZ Amstelwijck

  Ideeën voor 'Kansendorp' op ziekenhuislocatie ‘Amstelwijck’

  Het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) is eigenaar van de ziekenhuislocatie ‘Amstelwijck’ te Dordrecht. Op deze locatie stopt zij eind 2016 met de patiëntenzorg. Hierna wil zij de locatie afstoten. Het ASZ is benaderd door een combinatie van stichting Mee, Trivium Lindenhof en de gemeente Dordrecht. Deze partijen hebben het initiatief geopperd voor de realisatie van een ‘kansendorp’ op (een deel van) de locatie ‘Amstelwijck. De partijen willen jeugdzorg, werk, leren en eventueel wonen combineren op één locatie, de belangrijkste aanleiding voor dit initiatief is het verbeteren van de arbeidsparticipatie. Op 29 april vond een inspiratiebijeenkomst plaats over het onderwerp, die heeft geleid een concreet vervolg. ≫ Lees meer

   
 • Leren en Werken

  Mini-conferentie 23-plus in perspectief

  Op 26 mei vond in Utrecht een mini-conferentie plaats rond het onderzoek naar de kansen van 23-plussers door KBA Nijmegen en Selle van der Woude in opdracht van het Programma Leren en Werken. In Nederland zijn er meer dan 138.000 jongvolwassenen zonder werk of opleiding, met onvoldoende perspectief op verbetering van hun situatie. Iets minder dan de helft heeft geen startkwalificatie, naar hen gaan de meeste zorgen uit. De aanbevelingen uit het rapport zijn relevant in het kader van de aanvullende bestuurlijke afspraken met het ministerie van SZW over de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid. Daartoe moet de regio voor 15 september een Plan van Aanpak maken, waarin vooral ook moet worden ingezoomd op deze groep 23-plussers. ≫ Lees meer

   
 • Behouden vaart

  14 juni 2016 Meet & Greet Leerwerkloket Drechtsteden

  Op dinsdag 14 juni van 12.00-14.00 vindt weer een Meet & Greet bijeenkomst plaats van het Leerwerkloket Drechtsteden. Deze bijeenkomsten vinden 4 keer per jaar plaats op bijzondere locaties in de regio bij partners uit het netwerk, met als doel om informatie te verstrekken op het terrein van Leren en Werken en om de mogelijkheid te bieden tot netwerken. Deze Meet & Greet staat in het teken van de ''Wegwijzer". Een nieuw instrument van het LeerWerkLoket dat professionals, opleidings- en werkzoekenden en bedrijven uit de regio Drechtsteden inzicht geeft in het grote aanbod scholingstrajecten en leerwerkprojecten. Wethouder Bert van de Burgt zal de "Wegwijzer" lanceren. ≫ Lees meer

   
 • Europese vlag

  Voorlichtingsbijeenkomst 2e tranche subsidie ESF 2014-2020 'Actieve Inclusie'

  Op dinsdagochtend 5 juli vindt in Dordrecht een voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden van de Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieregeling 2014-2020 met als thema 'Actieve Inclusie'. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer verteld over de inhoudelijke invulling van de regeling, de eisen die de regeling stelt aan de projectadministratie en de randvoorwaarden voor de projecten om in aanmerking te komen voor de subsidie. Ook zullen een aantal projecten uit de 1e projecttranche hun ervaringen delen over het werken met een ESF regeling. ≫ Lees meer

   
 • MKB-katalysatorfonds

  MKB-katalysatorfonds Drechtsteden co-financiert haalbaarheidsonderzoek 'Baggerfabriek®'

  Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een bijdrage van € 16.000,- toe aan NETICS uit Alblasserdam. Het bedrijf investeert dit bedrag in verder onderzoek naar ontwikkeling van een 'Baggerfabriek' waarin baggerspecie uit een gebied wordt verwerkt tot bouwproducten voor projecten in datzelfde gebied. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds is enthousiast en prijst het bedrijf met dit innovatieve idee: "De manier waarop NETICS beoogt om bagger op een winstgevende manier te hergebruiken is innovatief. Bovendien wil NETICS met de Baggerfabriek in onzer regio de ketens van de baggerindustrie en de (water)bouwsector aan elkaar koppelen. Ook dat is vernieuwend." ≫ Lees meer

   
 • Dordrecht Onderwijsstad

  Afsluitend jongerendebat 'Dordrecht Onderwijsstad' op 16 juni

  In het schooljaar 2015-2016 was Dordrecht Nationale Onderwijsstad. Het jaar wordt op 16 juni afgesloten met een jongerendebat, met als thema 'Wat kan techniek met jou?'. Het debat vindt plaats in het Meetinghouse Dordrecht (conferentiezaal) van 14.00 - 16.00 uur. ≫ Lees meer

   
 • collegas maken het verschil

  Collega’s maken het verschil – 26 mei 2016

  Je eigen salaris verdienen in een echte baan, volwaardig meedoen. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen en willen dat ook, maar hebben daar vaak wat hulp bij nodig. Collega’s spelen daarbij een belangrijke rol, daarom staan zij donderdag 26 mei 2016 centraal tijdens de bijeenkomst 'Collega’s maken het verschil'. De bijeenkomst is in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1 en het programma begint om 13.00 uur. ≫ Lees meer

   
 • TechniekDock

  Voorbereidingen Techniekweek Drechtsteden 2016 in volle gang

  In de Drechtsteden gebeurt veel op het gebied van techniekpromotie. Bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten initiëren ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid projecten en initiatieven. Het regionaal programma Arbeidsmarkt heeft in 2015, als pilot, het initiatief genomen van een Techniekweek. De opzet van deze week was om bestaande activiteiten onder de aandacht te brengen en ook meer verbinding tussen de initiatieven tot stand te brengen. De pilot smaakte naar meer en dit jaar is er opnieuw een Techniekweek Drechtsteden. De Techniekweek 2016 is zelfs een XL-variant. Hij loopt van maandag 23 mei t/m woensdag 1 juni! ≫ Lees meer

   
 • Minister Bussemaker in Duurzaamheidsfabriek

  Start Jaarconferentie Techniekpact in Duurzaamheidsfabriek

  Op de Jaarconferentie 2016 op 18 april overhandigde Doekle Terpstra het geactualiseerde Techniekpact 2020 aan de ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Tweederde van de ruim 300 deelnemers aan de conferentie hadden er op dat moment al een bijna dagvullend programma opzitten, met een ontvangst door regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt, interactieve breakout-sessies in de Duurzaamheidsfabriek en een interessante boottocht met zicht op het 'maritieme cluster' en andere parels van de Drechtsteden. Ook minister Bussemaker van Onderwijs bezocht de Duurzaamheidsfabriek. ≫ Lees meer

   
 • MKB-katalysatorfonds

  MKB-katalysatorfonds kent eerste cofinanciering toe

  Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een bijdrage van € 25.000,- toe aan het Papendrechts bedrijf Gebr. De Koning. Zij steken dit bedrag in verder onderzoek naar de haalbaarheid van hun concept 'Modulair Drijvend Groen'. Dit is een innovatieve en uiterst duurzame oplossing om de waterkwaliteit in stedelijke havengebieden te verbeteren en tegelijk meer groen in de stad te creëren. In de woorden van de adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds: "Het is een nieuw product in de waterbouw, waarvoor niet alleen in eigen land veel interesse is, maar dat ook uitstekend valt te exporteren. Daarmee vergroot het de potentie voor economische groei in de regio en versterkt het het economische ecosysteem in de Drechtsteden." ≫ Lees meer

   
 • INFRA TALENT

  50 mensen aan de slag met INFRA TALENT Drechtsteden

  Met de ondertekening van de Intentieverklaring Infra Talent Arbeidsmarktregio Drechtsteden en Arbeidsmarktregio Gorinchem is op 18 april ’16 een officiële start gemaakt met INFRA TALENT in de Drechtsteden. Door INFRA TALENT worden de komende twee jaar 50 mensen aan een leerwerkbaan geholpen in de sector Grond, weg en waterbouw. ≫ Lees meer

   
 • aanpak jeugdwerkloosheid

  Regio tekent aanvullende bestuurlijke afspraken aanpak 'oud voortijdig schoolverlaters'

  Vorig jaar bleek dat ongeveer 66.000 jongeren onder de 27 met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, het contact verloren hebben met de instanties die hen op weg naar een baan kunnen helpen. Om alle organisaties en alle mogelijke instrumenten die er voor deze jongeren zijn beter te benutten, is samenwerking in de gemeente en regio nodig. Minister Asscher (SZW) en Bussemaker (OC&W) hebben daarom de wethouders van de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s en de betrokken RMC-regio’s opgeroepen om de eerste stap te zetten. Namens de centrumgemeenten Dordrecht en Gorinchem en RMC-contactgemeente Dordrecht, hebben de coördinerend wethouders Jeugdwerkloosheid Bert van de Burgt en Hans Freije en Rik van der Linden als wethouder van de RMC-contactgemeente hiertoe aanvullende bestuurlijke afspraken ondertekend. ≫ Lees meer

   
 • Meesterbeurs Drechtsteden

  De Meesterbeurs biedt 50-plussers een nieuwe start

  De Meesterbeurs biedt werkgevers de mogelijkheid om gemotiveerde 50-plussers een nieuwe start te geven op de arbeidsmarkt. Zo maken zij op een laagdrempelige manier kennis met gemotiveerde en ervaren werkzoekenden. ≫ Lees meer

   
 • techniekop.school

  Nieuw online platform voor kennisdeling W&T in primair onderwijs

  Donderdag 21 april jl. vond de officiële lancering plaats van het online kennisdelingsplatform www.techniekop.school. Op deze website delen onderwijzers uit het basisonderwijs lesideeën en lesbrieven voor Wetenschap & Technologie lessen in de klas. Regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Onderwijs Bert van de Burgt, zelf oud-schoolmeester, was aanwezig bij de lancering en reikte de certificaten uit aan de tweede lichting deelnemers van het professionaliseringstraject W&T. ≫ Lees meer

   
 • Wout de Vos - Focus op Bèta

  Wout de Vos wint profielwerkstukwedstrijd 'Focus op Bèta'

  Vier teams met examenleerlingen streden woensdagavond 19 april om de eerste plaats in de profielwerkstukwedstrijd van Focus op Bèta. Wout de Vos van het Stedelijk Dalton Lyceum ging er uiteindelijk met de titel vandoor met zijn onderzoek naar Acoustics. ≫ Lees meer

   
 • Voorlezen

  Meer samenwerking nodig tussen informeel en formeel onderwijs

  Op 13 april bood onderzoeker Zeki Arslan van het CAOP het rapport ‘Informeel Onderwijs. Een Dordtse verkenning’ aan aan de Dordtse wethouder onderwijs Bert van de Burgt in het Onderwijsmuseum. Dordrecht, Nationale Onderwijsstad 2015-2016, heeft als eerste gemeente in Nederland opdracht gegeven de aard, omvang en betekenis van informeel onderwijs voor de talentontwikkeling van kinderen te onderzoeken. De verkenning is uitgevoerd door het CAOP en het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD). ≫ Lees meer

   
 • Techniekbeeldbank

  pilot Leren en Werken/SBB

  Leren en Werken Drechtsteden is een van de 10 leerwerkloketten waar op dit moment een pilot is gestart. Een intensievere samenwerking tussen Leren en Werken Drechtsteden en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in de regio wordt vormgegeven om de BBL te stimuleren en kansen in de regio te benutten. ≫ Lees meer

   
 • DEAL! Drechtsteden

  Samenwerking DEAL! werpt vrucht af

  Het aantal bedrijven dat interesse heeft om zich in de Drechtsteden te vestigen is de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen. Samenwerkingsverband DEAL! heeft nu contact met 38 bedrijven, die in potentie 1200 nieuwe arbeidsplaatsen kunnen opleveren en 400 arbeidsplaatsen voor de regio kunnen behouden. Drie van deze projecten worden binnenkort al formeel afgerond. “De stap om als Drechtsteden gezamenlijk de rode loper voor bedrijven uit te leggen werkt”, aldus directeur Martin Bloem van DEAL! Drechtsteden. “Samenwerking helpt onmiskenbaar om onze maritieme regio beter op de kaart de krijgen. De cijfers leveren het bewijs.” ≫ Lees meer

   
 • ESF

  1,5 miljoen subsidie voor maritieme innovaties

  Het consortium van Duurzaamheidsfabriek, Valk Welding, Scheepswerf Slob, Machinefabriek De Waal en het Da Vinci College ontvangen steun voor de ontwikkeling van nieuwe maritieme productietechnologieën. Deze subsidie is verstrekt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) mede met steun van het Rijk en de provincie Zuid-Holland. Met deze steun uit Europa wordt het consortium in staat gesteld nieuwe innovaties te ontwikkelen om het bouwen van schepen en de voortstuwingstechnieken van schepen sneller, efficiënter en duurzamer te maken. ≫ Lees meer

   
 • LeerWerkMarkt 2016

  Grote opkomst Leerwerkmarkt Sliedrecht

  Ruim 110 vmbo'ers en werkzoekenden bezochten 16 maart jl. de Leerwerkmarkt in Sliedrecht. Voor de derde maal hebben de leerwerkloketten van Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden de handen ineen geslagen om deze markt te organiseren. Doel was bedrijven en jongeren uit beide regio's die een leer/werkbaan zoeken, met elkaar in contact te brengen. ≫ Lees meer

   
 • Duurzaamheidsfabriek

  Delegatie College Schiedam in Duurzaamheidsfabriek

  Woensdag 16 maart 2016 brachten de Schiedamse wethouders Mario Stam, Alexander van Steenderen en Patricia van Aaken, samen met een aantal mensen van de Technetkring NWN, een bezoek aan de Duurzaamheidsfabriek. Doel van dit bezoek was om inspiratie op te doen over hoe onderwijs en bedrijfsleven duurzaam kunnen samenwerken. ≫ Lees meer

   
 • Richard Korteland

  Maritime Delta diner: sector onderstreept belang van versterking samenwerking

  Met meer dan 72.000 werknemers is de maritieme sector in de regio van de Tweede Maasvlakte tot aan Gorinchem en Werkendam, één van de grootste en meest volledige maritieme knooppunten ter wereld. Vanuit het samenwerkingsverband Maritime Delta zetten overheden, bedrijven, brancheverenigingen, kennis- en onderwijsinstellingen, en bedrijven zich in voor het versterken van dit veelzijdige cluster. Op 29 februari 2016 vond het jaarlijkse Maritime Delta diner plaats in het Drijvend Paviljoen te Rotterdam.Tijdens dit diner kwamen belangrijke spelers uit de maritieme sector samen om terug te blikken op de successen van het afgelopen jaar en uiteraard om de actuele kansen en uitdagingen die op dit moment binnen de maritieme sector spelen, te bespreken. ≫ Lees meer

   
 • Meet en Greet LeerWerkLoket Drechtsteden

  Eerste Meet & Greet 2016 druk bezocht

  Op dinsdag 1 maart was de eerste Meet & Greet van het LeerWerkLoket Drechtsteden van jaar. Dit keer was het UWV de gastheer in het nieuwe pand aan de Weizigtweg 33 in Dordrecht. Met ruim 60 deelnemers was de belangstelling groter dan verwacht. In een geanimeerde sfeer aten de aanwezigen een broodje en maakten ze kennis én afspraken. Er werd daarnaast vooral ook genetwerkt. ≫ Lees meer

   
 • Techniekdock

  Persoonlijke uitnodiging techniekprogramma naar alle PO- en VO-scholen

  De wereld 'vertechnologiseert' in een razendsnel tempo en de banen van de toekomst zijn grotendeels te vinden in de techniek. Kinderen die al jong vertrouwd raken met techniek, vergroten hun kansen op een baan. De Drechtsteden hebben daarom een doorlopend techniekprogramma voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor de brugklas van het voorgezet onderwijs. Hierin ervaren de leerlingen hoe leuk en nuttig techniek kan zijn en maken ze kennis met bedrijven uit de regio. Deze week ontvangen alle VO- en PO-scholen een brief van portefeuillehouder Van de Burgt, waarin hij ze persoonlijk attendeert op de activiteiten in de komende periode. ≫ Lees meer

   
 • MKB-katalysatorfonds Drechtsteden

  MKB-katalysatorfonds Drechtsteden van start

  In aanwezigheid van zo'n 70 geïnteresseerden uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid, gaf regionaal portefeuillehouder economie Korteland dinsdagochtend 1 maart het startschot voor het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het fonds biedt interessante co-financieringsmogelijkheden voor innovatieve regionale MKB-ondernemers uit de (maritieme) maakindustrie. Tijdens de bijeenkomst werd ook de website van het fonds gelanceerd. ≫ Lees meer

   
 • 3d printen metaal

  Fieldlab met 3D metaalprinters in Rotterdam

  De haven van Rotterdam krijgt een eigen ‘Fieldlab Additive Manufacturing’ met 3D metaalprinters. Er komen metaalprinters en een centrum voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van metaal printen, 3D scannen, 3D ontwerpen en certificering. Het Fieldlab, dat zijn oorsprong heeft in Aerospace meets Maritime 2015, biedt havengerelateerde bedrijven een gezamenlijke plek om ontwikkelingen op dit gebied te versnellen en samen te werken aan toepassingen voor de (maritieme) industrie. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf, maakte de komst van het Fieldlab bekend tijdens de 3D Printing Conference op 11 februari. ≫ Lees meer

   
 • leren en werken logo

  LeerWerkMarkt 2016 op 16 maart in Sliedrecht

  Na een succesvolle editie in 2015, vindt op 16 maart aanstaande de LeerWerkMarkt 2016 plaats in de Lockhorst in Sliedrecht. Voor de LeerWerkMarkt worden vooraf BBL-vacatures geworven bedrijven. Op de 'markt' worden deze gekoppeld aan kandidaten die geselecteerd en uitgenodigd worden voor deze vacatures. De LeerWerkMarkt wordt georganiseerd door het LeerWerkLoket Drechtsteden. ≫ Lees meer

   
 • monitoring

  Arbeidsmarktontwikkelingen Drechtsteden

  Een van de producten die het UWV levert voor de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid is de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie. Het UWV maakt de Basisset op basis van de eigen bestanden van werkzoekenden en vacatures, gecombineerd met informatie van anderen. In januari verscheen een nieuwe Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden. ≫ Lees meer

   
 • Bert van de Burgt

  Tweede winnaar Instagramwedstrijd Techniekweek 2015 beloond!

  Donderdag 18 februari 2016 reikte regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt een prijs uit aan Umutcan Kumas. Deze leerling uit groep 8 van openbare Dalton basisschool De Bever in Dordrecht is een van de winnaars van de Instagramwedstrijd van de Techniekweek 2015. Een verraste Umutcan won een 3D-geprint borstbeeldje van zichzelf en een gastles van het LeXlab over 3D-printen voor de hele klas. ≫ Lees meer

   
 • Certificaten W&T

  Eerste docenten ontvangen certificaat professionaliseringstraject W&T

  Op woensdag 17 februari ontvingen de eerste deelnemers aan het Docent Professionaliseringstraject Wetenschap en Techniek hun certificaat van deelname. De afgelopen maanden maakten ze kennis met nieuwe technologieën, technische bedrijven en de banen van de toekomst. Maar ze leerden vooral ook hoe ze kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van '21ste eeuwse vaardigheden'. De feestelijke uitreiking van de certificaten, door Wethouder mevrouw Joke Reuwer-Verheij van de gemeente Papendrecht, vond plaats in het Nationaal Onderwijs Museum. ≫ Lees meer

   
 • smart maintenance op ships

  Succesvolle kick-off Fieldlab SMASH - Smart MAintenance of Ships

  Op 19 januari 2016 kwamen ruim 80 deelnemers uit de gehele maritieme sector bijeen voor de officiële kick-off van het Fieldlab SMASH, naar Smart MAintenance of SHips. Na de start van Fieldlab CAMPIONE over innovatie in de procesindustrie en Fieldlab CAMINO in de infrasector hebben World Class Maintenance en InnovationQuarter uit Zuid-Holland de handen inéén geslagen om een fieldlab op te zetten dat zich richt op de maritieme sector. ≫ Lees meer

   
 • Bert van de Burgt DeBroekriem

  Start DeBroekriem in Drechtsteden

  Op 28 januari 2015 gaf Bert van de Burgt, portefeuillehouder regionaal arbeidsmarktbeleid het startsein voor DeBroekriem. DeBroekriem heeft de ambitie werkzoekenden te inspireren en in beweging te zetten. Dit doen ze via een activiteitenplatform dat ontmoetingen tussen collega-baanzoekers faciliteert. Daarbij geloven ze in de kracht van een positieve 'mindset' en de meerwaarde van actief netwerken. Door middel van inspirerende meet-ups en workshops vergroot DeBroekriem het netwerk en de sollicitatievaardigheden van jonge werkzoekenden, hoogopgeleide starters en in-between-jobbers. ≫ Lees meer

   
 • Proeftuin Maritieme Innovatie

  MKB Katalysatorfonds stelt €500.000 beschikbaar voor innovatie

  De Drechtsteden werken aan de versterking van de regionale innovatiekracht met als ambitie de positie als maritieme topregio te versterken. Op 1 december 2015 heeft de Drechtraad, met het vaststellen van de innovatiestrategie Maritieme Topregio voor de Drechtsteden, ervoor gezorgd dat er voor dit doel € 1 mln. innovatiekapitaal beschikbaar komt, vooral voor het MKB. De helft van dat geld is bestemd voor een MKB Katalysatorfonds. MKB-ondernemers uit de regionale (maritieme) maakindustrie kunnen hierop een beroep doen voor innovatieprojecten. ≫ Lees meer

   
 • programmeren in het primair onderwijs

  "Programmeren wordt een soort basisvaardigheid"

  "Veel mensen zien robotisering als een bedreiging voor de arbeidsmarkt. Maar biedt ook zeker kansen. Door leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs nu al kennis te laten maken met programmeren en het denken in modellen, creëren we een beroepsbevolking die de kansen kan verzilveren. Daarom nemen we ook de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven als vertrekpunt." Dat zegt Wouter Sieuwerts, trekker van het project 'Smart Industry in het onderwijs'. "We willen "hierin als Drechtsteden een voortrekkersrol nemen." ≫ Lees meer

   
 • zonnebloemen

  MOOC Biobased Economy Introduction

  Afgelopen december werd duidelijk dat het regionaal programma Arbeidsmarktbeleid en het Da Vinci college samen met hun Nederlandse en Vlaamse partners de projectaanmelding 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' bij INTERREG mogen uitwerken tot een projectaanvraag. Een van de partners uit dit project, het Centre of Expertise Biobased Economy (HZ University of Applied Sciences / Avans Hogeschool), biedt vanaf 15 februari weer de Massive Open Online Course (MOOC) Biobased Economy Introduction aan. ≫ Lees meer

   
 • Silicon Venturing

  Presentatie 2e ronde startups Silicon Venturing

  De Drechtsteden streven ernaar het onderwijs optimaal te laten aansluiten op de behoefte van werkgevers in de regio. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) werkt hiervoor bijvoorbeeld samen met studenten van de minor Silicon Venturing Rotterdam (SVR). Op 19 januari presenteerden de studenten hun tweede ronde innovatieve startups. ≫ Lees meer

   
 • made in holland

  Reshoring kansrijke strategie voor de Drechtsteden

  Op Drechtstedendinsdag, de maandelijkse regionale overlegdag van de Drechtsteden, sprak Prof. Ton Wilthagen op 12 januari over reshoring. Prof. Ton Wilthagen is hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University en gaf op uitnodiging van het regionaal Programma Arbeidsmarktbeleid, zijn visie op de potentie van het terughalen van arbeid uit lagelonenlanden (= 'reshoring') voor de Drechtsteden. Is het een manier om groei van werkgelegenheid te stimuleren? ≫ Lees meer

   
 • Cofely ambassadeur Smart Industry

  Roadmap Next Economy en Smart Industry

  Op 14 januari jl. heeft de gemeente Rotterdam samen met het Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Rotterdam, Ondernemersorganisatie FME en de Kamer van Koophandel 16 ondernemers uit Rotterdam 'geïnstalleerd' als ambassadeurs voor Smart Industry. Deze ondernemers zullen in verschillende werkgroepen van de Triple Helix een bijdrage leveren aan de Roadmap Next Economy die onder leiding van Jeremy Rifkin wordt ontwikkeld. ≫ Lees meer

   
 • Willem van Oranje

  Eerste pilot Fieldlab Smart MAintenance for SHips (SMASH)

  Smart Maintenance staat op dit moment volop in de belangstelling, ook in de maritieme industrie. Voorafgaand aan het te lanceren Fieldlab Smart MAintenance for SHips (SMASH) later in 2016 gaat al een eerste verkennende pilot van start. De sleephopperzuiger Willem van Oranje in beheer van Boskalis staat hierin centraal. ≫ Lees meer

   
 • Innovatie Award

  Innovatie Award op 1 juni 2016

  Op woensdag 1 juni 2016 vindt tijdens een feestelijk event de uitreiking plaats van de derde editie van de Innovatie Award! De innovatie award is een gezamenlijk initiatief van Werkgevers Drechtsteden en Drechtsteden Business. Na de succesvolle edities van 2014 en 2015 zetten we in 2016 de volgende stap. Dit manifesteert zich in een hechte samenwerking met Aerospace Meets Maritime en de Techniek-/Innovatieweek! ≫ Lees meer

   
 • 2016

  Arbeidsmarkt in beweging

  Het jaar 2015 zit er weer bijna op. Voor het regionaal Programmateam Arbeidsmarktbeleid een moment om terug te blikken en onze samenwerkingspartners te bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en bijdrage aan de vele initiatieven die ook dit jaar weer in de Drechtsteden zijn ontwikkeld. ≫ Lees meer

   
 • jongere aan het werk

  Actuele ontwikkelingen regionale aanpak jeugdwerkloosheid

  De aanpak van jeugdwerkloosheid staat hoog op de agenda van het Drechtstedenbestuur. Voor de uitvoering van het regionaal actieplan is bijvoorbeeld de bemiddelingscapaciteit van het UWV met een extra FTE versterkt. Binnen de Sociale Dienst Drechtsteden is een projectteam aanpak jeugdwerkloosheid opgezet met speciale regisseurs voor jongeren. In dit artikel een overzicht van verschillende ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van jeugdwerkloosheid. ≫ Lees meer

   
 • prijsuitreiking Instagramwedstrijd techniekweek 2015

  Prijsuitreiking Instagramwedstrijd Techniekweek 2015

  Afgelopen woensdag 16 december 2015 reikte regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt een prijs uit Marly de Vreede. Deze leerlinge uit groep 8 van basisschool De Kim uit Zwijndrecht is een van de winnaars van de Instagramwedstrijd van de Techniekweek 2015. ≫ Lees meer

   
 • biobased economy

  Projectaanmelding Interreg Grenzeloos Biobased Onderwijs door preselectie

  Het regionaal programma Arbeidsmarktbeleid en het Da Vinci College dienden begin oktober samen met Nederlandse en Vlaamse partners de projectaanmelding 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' in bij INTERREG, om in aanmerking te komen voor een substantiële Europese subsidie. Op 16 december 2015 heeft het Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen-Nederland besloten deze aanmelding te preselecteren. Dat betekent dat de aanvraag nu kan worden uitgewerkt tot een projectaanvraag, die tot uiterlijk 31 kan worden ingediend. ≫ Lees meer

   
 • boekje gelijke kansen

  Voorbeelden ´Werken aan gelijke kansen en non-discriminatie'

  In opdracht van Agentschap SZW heeft eerder dit jaar bureau VanDoorneHuiskes een onderzoek uitgevoerd op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie binnen de ESF 2014-2020 aanvragers. Samen met de interviews van andere projectuitvoerders heeft dit geresulteerd in het boekje ‘Werken aan gelijke kansen en non-discriminatie’. Vanuit de Arbeidsmarktregio Drechtsteden zijn er twee projecten opgenomen: Werkshop en Garage Buijtenhek. ≫ Lees meer

   
 • regionaal portefeuillehouders Economie en Arbeidsmarktbeleid

  Werkbezoek Economie en Arbeidsmarkt aan Gemeente Tilburg

  Eind november brachten de regionaal portefeuillehouders Economie Korteland en Tanis en regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid Van de Burgt gezamenlijk een werkbezoek aan de gemeente Tilburg. Onderwerp van gesprek was de Tilburgse Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt. Wat kunnen de Drechtsteden leren van de Tilburgse benadering? Waar zitten de verschillen en overeenkomsten? ≫ Lees meer

   
 • meisje techniek

  Regionaal Sectorplan Perspectief

  In 2014 heeft Deltametaal het initiatief genomen tot het uitvoeren van het Regionaal Sectorplan Maritiem, dat instroom van kandidaten binnen de technische sector bevordert. Het succes van deze structurele aanpak van de technische arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland krijgt nu een vervolg met het Regionaal Sectorplan Perspectief. Op 26 oktober jl. heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid akkoord gegeven voor dit nieuwe sectorplan, dat als doel heeft de in- en doorstroom op de technische arbeidsmarkt te bevorderen. ≫ Lees meer

   
 • Glasblazer

  Succesvolle conferentie Arbeidsmarktregio Gorinchem

  Op maandagmiddag 30 november was de arbeidsmarktconferentie ‘Koersen op Kansen’ in Partycentrum Het Dak in Leerdam. De regionale economie zit in de lift, de productiviteit neemt toe én het aantal banen groeit. Tijdens deze bijeenkomst gingen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden met elkaar in gesprek over de toekomst van de Arbeidsmarktregio Gorinchem. ≫ Lees meer

   
 • Plus supermarkt

  Supermarkt Plus op Leerpark wordt leerwerkbedrijf

  Op donderdag 3 december om 16.00 uur geven de Dordtse wethouder Jasper Mos, de directeur van bouwbedrijf Heijmans en de directeur van het Leerpark Rein Meester het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe Plus supermarkt aan de Max Gootelaan. De supermarkt wordt een leerwerkbedrijf voor leerlingen van het Da Vinci College. Naar verwachting opent Plus begin 2017 haar deuren. ≫ Lees meer

   
 • logo getting smart

  Drie regionale O's samen op congres Getting Smart

  Met het water als bindende factor zijn de Drechtsteden 'Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio'. Om die ambitie in de 'next economy' waar te kunnen blijven maken, slaan overheid, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen. Op 19 november presenteerden zij zich gezamenlijk op het congres Getting Smart over de zoektocht naar de impact van de New Economy op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Drechtsteden. Een mooie gelegenheid om de innovatiekracht van de regio te tonen, maar ook om nieuwe inzichten op te halen en nieuwe verbindingen te leggen. ≫ Lees meer

   
 • Jiffy logo

  Jiffy vestigt zich in Zwijndrecht

  Gemeente Zwijndrecht en Jiffy Products International BV zijn tot overeenstemming gekomen over de ontwikkeling van een nieuwe productielocatie aan de Oude Maasweg in Zwijndrecht. Op industrieterrein Groote Lindt bouwt Jiffy een havenfaciliteit, een productiehal en een kantoor. De nieuwe productielocatie van Jiffy wordt uiterlijk 31 december 2017 opgeleverd en zal circa 100 arbeidsplaatsen bieden. ≫ Lees meer

   
 • regionaal werkakkoord jeugdwerkloosheid

  Bedrijven uit regio geven invulling aan Werkakkoord Jeugdwerkloosheid

  Op donderdag 19 november verwelkomde portefeuillehouder arbeidsmarkt Bert van de Burgt de bedrijven uit de regio die het landelijk Werkakkoord Jeugdwerkloosheid hebben getekend in Grand Café Bellissimo. Met de ondertekening geven zij aan dat zij extra inspanningen willen leveren om, samen met het UWV en de gemeenten, jongeren meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Van de Burgt sprak met de bedrijven over de uitwerking van het Werkakkoord en roept nog meer bedrijven op mee te doen aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. ≫ Lees meer

   
 • Zorg en onderwijs verbonden

  Nieuwe stappen in samenwerking tussen zorg en onderwijs

  Werkgeversvereniging Zorg+Welzijn Zuid-Holland Zuid organiseerde 17 november in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht een bijeenkomst voor zorgprofessionals in de regio. Doel was om de reeds bestaande, succesvolle samenwerking tussen de sectoren zorg en onderwijs te herbevestigen en gezamenlijk nieuwe doelstellingen te bepalen. Alleen door écht samen op te trekken, kan men inspelen op de uitdagingen in een snel veranderende zorgwereld. ≫ Lees meer

   
 • Silicon Venturing

  Studentenbedrijf Silicon Venturing Rotterdam presenteert 3 innovatieve concepten

  Eén van de ambities van de Drechtsteden is om het onderwijs en de vragen van werkgevers in de regio optimaal op elkaar te laten aansluiten. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis vult dit onder meer in door samen te werken met studenten van de minor Silicon Venturing Rotterdam (SVR). Het uiteindelijke doel van het project is om één of meerdere startups op te richten met behulp van innovatieve technologische ontwikkelingen. Op 12 november presenteerde SVR zijn eerste drie concepten. ≫ Lees meer

   
 • stichting MATE

  Stichting MATE gaat het schip in

  Stichting MATE (Maritieme Arbeidstraining & Educatie), een initiatief van Maaskade Bevrachters B.V. en jeugdhulporganisatie TriviumLindenhof, is de trotse eigenaar van een binnenvaartschip! Stichting MATE wil met een project in de scheepvaart groepen jongeren die maatschappelijk gezien buiten de boot dreigen te vallen, in staat stellen een baan te verkrijgen en te behouden. ≫ Lees meer

   
 • maritime hotspots

  Drechtsteden hosten conferentie Maritime Hotspots

  Op 22 oktober vond in het Energiehuis in Dordrecht de conferentie ‘Maritime Hotspots’ plaats. Doel van de middag was tot keuzes en acties te komen ten aanzien van de 'Maritieme Hotsports' in Nederland. Het programma ‘Maritime Hotspots’ is een initiatief van Nederland Maritiem Land en wordt ondersteund door de Topsector Water. De Drechtsteden waren, via Stichting DEAL! gastheer van de conferentie. ≫ Lees meer

   
 • biobased economy

  Projectaanmelding INTERREG ingediend

  Het regionaal programma Arbeidsmarktbeleid en het Da Vinci College, zijn er samen met Nederlandse en Vlaamse partners in geslaagd om voor 2 oktober een projectaanmelding in te dienen bij INTERREG, om in aanmerking te komen voor een substantiële Europese subsidie. Met INTERREG ondersteunt Europa duurzame en innovatieve samenwerkingsprojecten tussen regio’s die de verschillen tussen landen onderling kunnen verkleinen. Half december wordt duidelijk of het project kan worden uitgewerkt tot een volwaardig aanvraagdossier. ≫ Lees meer

   
 • Aanpak jeugdwerkloosheid Drechtsteden

  Werkbijeenkomst aanpak jeugdwerkloosheid

  Begin september stelde het Drechtstedenbestuur een nieuw regionaal actieplan tegen jeugdwerkloosheid vast. Met dit actieplan willen de Drechtsteden samen met werkgevers en het onderwijs het komend jaar 250 jongeren actief bemiddelen naar werk en voor 750 jongeren de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Op 15 oktober gingen verschillende uitvoeringsorganisaties samen met regionaal portefeuillehouder Van de Burgt aan de slag om sterkere verbindingen te maken tussen verschillende initiatieven voor jongeren. ≫ Lees meer

   
 • Europort

  Onderwijsinstellingen willen meer samenwerking met bedrijfsleven

  Het Da Vinci College uit Dordrecht presenteert, samen met Hogeschool Rotterdam, TU Delft en STC-Group, innovatieve projecten op het gebied van maritieme techniek tijdens Europort. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven staat hierbij centraal. ≫ Lees meer

   
 • Workshop Drechtsteden Open Days Brussel 2015

  Workshop Maritieme Topregio Drechtsteden in Brussel

  Op de laatste dag van de Open Days 2015 in Brussel was het de beurt aan de Drechtsteden om de regio als Maritieme Topregio voor het voetlicht te brengen. In de vorm van een interactieve workshop werd vooral aandacht besteed aan de kracht van samenwerking, het stimuleren en renderend maken van innovaties. In een goed gevulde zaal liepen bezoekers uit onder meer Frankrijk, Duitsland, Portugal, Noorwegen, Servië en Polen ondanks het vroege uur warm voor de Drechtstedelijke aanpak. ≫ Lees meer

   
 • logo welzijn en zorg

  Arbeidsmarktconferentie geeft inspiratie voor de toekomst

  Dinsdag 13 oktober vond in het Koetshuis in Dordrecht de regionale arbeidsmarktconferentie plaats. De deelnemers, waaronder bestuurders en personeelsfunctionarissen van zorgorganisaties maar ook betrokkenen van de gemeente en het UWV, kijken terug op een geslaagde middag. De diverse presentaties over ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt gaven richting voor de toekomst én voor verdergaande samenwerking. De werkgeversvereniging zal binnenkort een vervolgbijeenkomst organiseren, waarbij de deelnemende partijen actief met elkaar aan de slag gaan. ≫ Lees meer

   
 • Elle Mieke de With

  MBO-uitblinker op Meet & Greet LeerWerkLoket

  De Meet & Greet netwerkbijeenkomst van het Leerwerkloket stond dit keer in het teken van informeel leren. De bijeenkomst vond plaats tijdens de onderwijsweek (5-9 okt) in het Nationaal Onderwijsmuseum. ≫ Lees meer

   
 • logo baanbrekend

  Baanbonus Drechtsteden: een vergoeding voor werkgevers

  Om de kansen van werkzoekenden met een bijstandsuitkering op de arbeidsmarkt te vergroten, zetten de gemeenten in de Drechtsteden de Baanbonus in. Dit is een financiële prikkel voor werkgevers, die ervoor zorgen dat iemand uitkeringsonafhankelijk wordt. ≫ Lees meer

   
 • Nationale Onderwijsweek 2015

  Succesvolle Nationale Onderwijsweek in Onderwijsstad Dordrecht

  Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober stonden Dordrecht en de Drechtsteden in het teken van de Nationale Onderwijsweek. In deze week stond een breed scala aan activiteiten op het programma voor heel verschillend publiek rondom het thema 'meer dan school': stadsgesprekken, talks, lezingen, workshops en demonstraties voor jongeren, leerkrachten, ouders, directeuren en bestuurders uit het onderwijs en bedrijfsleven. Het programma was bedoeld om inspiratie op te doen, kennis te delen, elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Er is veel aan de orde gekomen wat in de rest van het jaar op verschillende manieren een vervolg krijgt. ≫ Lees meer

   
 • Economische Programmaraad Zuidvleugel

  EPZ onderzoek: meer banen lager opgeleiden? Verlaag werkgeverslasten op arbeid

  Lagere werkgeverslasten op laagbetaalde arbeid zorgen voor veel extra werk. Een jaarlijkse investering van 0,5 mld euro levert meer dan 60.000 banen op. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) heeft laten uitvoeren. De EPZ is daarom blij met het wetsvoorstel tegemoetkoming loondomein. Het kabinet stelt voor dat het voor werkgevers 2000 euro goedkoper wordt iemand in dienst te nemen die iets meer dan het minimumloon verdient. ≫ Lees meer

   
 • Regionale Vlootschouw

  Regionale Vlootschouw: Op de golven van techniek

  Tijdens de eerste vlootschouw voor technisch onderwijs deelden afgevaardigden van negen scholen uit de regio Gorinchem, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden hun ‘good practices’ om op een inspirerende manier van elkaar te kunnen leren. ≫ Lees meer

   
 • Arbeidsmarktbeleid

  Bestuurlijke conferentie 'Iedereen aan het werk'

  Ter uitwerking van de actielijn ‘Iedereen aan het werk’ van de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) is een bestuurlijke conferentie in voorbereiding om kennisuitwisseling te stimuleren tussen gemeenten over instrumenten en aanpakken die ingezet worden in het kader van de participatiewet en de relatie daarbij met de beleidsterreinen economie en onderwijs. Het doel van de conferentie is om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ook kan het een katalysator zijn voor meer bestuurlijke samenwerking van regio's onderling. ≫ Lees meer

   
 • Duurzaamheidsfabriek HBO

  Koerswijziging versterken kennisinfrastructuur

  De afgelopen jaren is er volop geïnvesteerd in het versterken van de kennisinfrastructuur in de regio. Een belangrijk speerpunt was daarbij de vestiging van een HBO/academische campus in de Drechtsteden. Dit is helaas niet haalbaar gebleken, aar het heeft wel veel energie losgemaakt bij ondernemers, onderwijs en overheid. Het versterken van de kennisinfrastructuur in de regio is dan ook voortgezet en heeft geresulteerd in een indrukwekkende lijst van opleidingen en kenniscentra, en de lopende ontwikkeling van opleidingen in de kracht en groeidomeinen. Ook de komende periode zetten de Drechtsteden in op een optimale en duurzame aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarbij wordt niet langer ingezet op het aantrekken van een HBO/academische vestiging van een onderwijsinstelling. ≫ Lees meer

   
 • Conferentie 50+ Power

  Landelijke conferentie 50+ Power druk bezocht

  Donderdag 3 september vond in het Energiehuis te Dordrecht de druk bezochte conferentie 50+ Power plaats. Met bijna 200 bezoekers is de bijeenkomst nu al een groot succes. Uit het hele land waren zelforganisaties, uitvoerende instanties, sociaal ondernemers en politici aanwezig. Hoogtepunt van de bijeenkomst was de ondertekening van het Manifest 50+ Power door een landelijke groep van ondernemende werkzoekenden. ≫ Lees meer

   
 • Jongeren en techniek

  Drechtsteden vergroten kansen op arbeidsmarkt voor 1.000 jongeren

  De Drechtsteden gaan verder met de aanpak van jeugdwerkloosheid. De komende anderhalf jaar worden de kansen op de arbeidsmarkt voor 1.000 jongeren vergroot, zodat zij aan het werk kunnen. De Drechtsteden hebben samen met werkgevers en het beroepsonderwijs uit de regio hiervoor een regionaal actieplan opgesteld. ≫ Lees meer

   
 • Nationale onderwijsweek 2015

  Nationale Onderwijsweek 5 t/m 9 oktober in Onderwijsstad Dordrecht

  Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober staan Dordrecht en de Drechtstedenregio in het teken van de Nationale Onderwijsweek. In die week staat een breed scala aan activiteiten en workshops op het programma rondom het thema 'meer dan school', bedoeld voor docenten en directies van scholen, onderwijsondernemers, inwoners van Dordrecht en de Drechtstedenregio, beleidsmakers, bestuurders, bedrijven en overige geïnteresseerden in het onderwijs. ≫ Lees meer

   
 • Inzicht in de regionale arbeidsmarkt - arbeidsmarktdashboard

  Op 18 juni 2015 organiseerde Ecorys en Oxford Intelligence de bijeenkomst ‘War on talent’ over het belang van inzicht in de regionale arbeidsmarkt. Doel van de bijeenkomst was om de discussie te starten over het belang van inzicht in skills op regionaal niveau door het samenbrengen van beleidsmakers in arbeidsmarkt en onderwijs met acquisiteurs van de Nederlandse ontwikkelingsmaatschappijen. Brainport Development presenteerde het 'Arbeidsmarktdashboard, wat uiteenlopende arbeidsmarktgegevens van diverse bronnen koppelt en real-time ontsluit, wat leidt tot unieke nieuwe arbeidsmarktinzichten en actuele stuurinformatie. ≫ Lees meer

   
 • Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie UWV

  Regionale arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de ontwikkeling van goed regionaal arbeidsmarkt-beleid. Het UWV levert daarom langs verschillende wegen en verschillende producten arbeidsmarktinformatie op basis van de eigen bestanden van werkzoekenden en vacatures, gecombineerd met informatie van anderen. Eén van die producten is de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie van de Afdeling Arbeidsmarktinformatie en –advies van het UWV. In juli verscheen de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden. ≫ Lees meer

   
 • Tof Tissen

  Leerwerkloketten maken kennis met directeur UWV WERKbedrijf

  Tof Thissen is per 1 mei 2015 benoemd tot de nieuwe directeur van de divisie WERKbedrijf van het UWV. Als onderdeel van zijn introductieprogramma heeft dhr. Thissen op 6 augustus jl. kennis gemaakt met de activiteiten van de Leerwerklokketten. De landelijk programmamanager van de leerwerkloketten had daarvoor een aantal leerwerklokketten uitgenodigd om over een specifiek onderdeel van hun werk informatie te verschaffen. ≫ Lees meer

   
 • logo techniekpact

  Landelijke jaarconferentie Techniekpact 2016 naar Drechtsteden

  De Drechtsteden organiseren samen met de Metropool Regio Rotterdam Den Haag, de Economische Programmaraad ZuidVleugel en het Techniekpact de landelijke Jaarconferentie in 2016. Partijen hebben afgesproken om de jaarconferentie op een locatie in de Drechtsteden en Rijnmond te organiseren. De jaarconferentie zal medio juni 2016 plaatsvinden. ≫ Lees meer

   
 • kinderen en techniek

  Subleerlijn techniek Aerospace & Maritime van start in Papendrecht

  In de Drechtsteden vormen de maritieme en aeropsace sector eneen belangrijke factor in de regionale economie. Deze sectoren hebben nu en in de toekomst vakbekwaam personeel nodig. Daarom is het belangrijk kinderen al op de basisschool met deze gebieden in aanraking te laten komen. Daartoe wordt dit schooljaar in de regio gestart met een pilot met een leerlijn om kinderen natuurkundige wetmatigheden te laten ervaren en zelf aan de gang te gaan met techniek op het gebied van Aerospace & Maritime. 4 Basisscholen in Papendrecht doen mee aan de pilot. Daarnaast gaan tweedejaarstudenten van de PABO de leerlijn testen op scholen in de regio. Met hun feedback kan de leerlijn nog beter worden afgestemd op de doelgroep. ≫ Lees meer

   
 • Zeehaven Dordrecht

  Netwerkbijeenkomst Maritime Delta op 28 september in Sliedrecht

  Het instrumentarium en de activiteiten van Maritime Delta, waaronder de MKB-consulent en toekomstige evenementen.De maritieme monitor voor de regio Zuid-Holland, die later dit jaar wordt gepubliceerd. Maak kennis met de Programma Manager voor onder andere de maritieme sector vanuit incubator YES!Delft.Samenwerking en gelegenheid om te netwerken. ≫ Lees meer

   
 • Nieuwe locatie Bleyburghschool bereidt leerlingen voor op praktijk

  Op vrijdag 11 september 2015 opent de Sliedrechtse Bleyburghschool haar nieuwe VSO-locatie in de Prof. Kamerlingh Onneslaan. De nieuwe locatie biedt veel nieuwe mogelijkheden voor de leerlingen van de Bleyburghschool. Naast de school wordt er een appartementencomplex gebouwd en de leerlingen zullen onder begeleiding van docenten klusjes voor bewoners gaan doen. De leerlingen doen hierdoor niet alleen ervaring op, maar kunnen ook direct iets voor de buurtbewoners betekenen. ≫ Lees meer

   
 • Arbeidsmarktbeleid

  Nieuwe initiatieven SDD om meer werkzoekenden aan werk te helpen

  In de Drechtsteden steeg het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de eerste kwartalen van 2015 met 2,9% tot 6234, maar vanaf eind mei is het aantal mensen gedaald naar 6181 (aandeel jongeren hierin is 6,5%). Terwijl landelijk het aantal bijstandsuitkeringen de eerste kwartalen is gestegen volgens het CBS. De positieve trend en de lichte groei van de economie wil de Sociale Dienst Drechtsteden benutten om nog meer werkzoekenden naar werk te bemiddelen. ≫ Lees meer

   
 • Meesterbeurs

  Startersbeurs Drechtsteden voortgezet en Meesterbeurs van start

  De Sociale Dienst Drechtsteden zet zich in om mensen met een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. Maar ook om te voorkomen dat mensen afhankelijk van de bijstand worden. Op dit moment zijn het vooral jongeren en ouderen die het extra moeilijk hebben bij het vinden van een baan. Voor deze groepen worden daarom de regelingen Startersbeurs en Meesterbeurs ingezet. Startersbeurs Drechtsteden is in 2013 van start gegaan en in 2015 waren alle aangeboden beurzen vergeven. Nu blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers een baan heeft gevonden, worden er opnieuw beurzen beschikbaar gesteld. De Meesterbeurs is een nieuwe regeling in de Drechtsteden. Vanaf 1 oktober 2015 zijn er 50 Startersbeurzen en 50 Meesterbeurzen beschikbaar. ≫ Lees meer

   
 • Reorganisatie Royal IHC

  Royal IHC kondigde vorige maand een grote reorganisatie aan. Naast de 487 vaste banen die verdwijnen, wordt ook afscheid genomen van rond de 1100 flexibele krachten. De scheepsbouwer zegt te moeten ingrijpen vanwege de slechte markt, vooral veroorzaakt door de lage olieprijs. Eind dit jaar moet de beoogde reductie zijn gerealiseerd. ≫ Lees meer

   
 • Leerwerkmarkt Drechtsteden 2015

  Geslaagde LeerWerkMarkt

  Op 4 juni 2015 vond een geslaagde LeerWerkMarkt plaats in de Duurzaamheidsfabriek, georganiseerd door het Leerwerkloket Drechtsteden samen met het LWL Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In totaal bezochten zo’n honderd jongeren de LeerWerkMarkt, sommigen samen met hun ouders. Er waren dertig bedrijven/organisaties aanwezig met BBL-vacatures. De reacties van deelnemers en bedrijven waren positief; deelnemende organisaties hebben hun medewerking voor volgend jaar al toegezegd. Een kleine ambtelijke delegatie van het ministerie van OCW en SZW bezocht de Leerwerkmarkt ook. ≫ Lees meer

   
 • Logo DEAL! Drechtsteden

  125 extra banen door komst Happy Management Group en Staay-Hispa

  Happy Management Group B.V., momenteel gevestigd in Rotterdam, heeft besloten te verhuizen naar bedrijventerrein Amstelwijck West in Dordrecht. Staay-Hispa verhuist volgens de planning aan het eind van het jaar van Barendrecht naar bedrijventerrein Nieuwland Parc, een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht. De bedrijven zullen werkgelegenheid bieden aan respectievelijk zo'n 25 en 100 mensen. ≫ Lees meer

   
 • Techniekweek Drechtsteden

  5-9 oktober Onderwijsweek in Onderwijsstad Dordrecht

  Onlangs is Dordrecht uitverkozen tot Nationale Onderwijsstad 2015-2016. Een pluim voor iedereen die zich in Dordrecht en in de Drechtsteden bezig houdt met onderwijs. In de hoedanigheid van Onderwijsstad organiseert Dordrecht het komend jaar een aantal interessante activiteiten, waaronder de Nationale Onderwijsweek die in de week van 5 tot en met 9 oktober 2015 in Dordrecht plaats vindt. ≫ Lees meer

   
 • Overleg

  Draagvlak voor aanpak jeugdwerkloosheid

  Een van de opgaven van het uitvoeringsprogramma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden is om de komende twee jaar meer jongeren naar de arbeidsmarkt toe te leiden. In dat kader heeft de regio op 31 maart 2015 een intentieverklaring getekend met ministerie van SZW en het ministerie van OCW. Daarmee hebben de Drechtsteden zich gecommitteerd aan een actieve bemiddeling van jongeren, door invulling te geven aan afspraken over plaatsing van jongeren zoals afgesproken in Werkakkoorden met bedrijven. Ook is met de intentieverklaring afgesproken dat een regionaal plan van aanpak jeugdwerkloosheid wordt ontwikkeld met concrete ambities. ≫ Lees meer

   
 • TechniekDock Dordrecht

  Jaarconferentie Techniekpact 2015

  Op 15 juni werd in Twente de jaarconferentie TechniekPact 2015 gehouden. Bertholt Leeftink, voorzitter van de Landelijke Regie Groep TechniekPact sprak daar van 'een ongelofelijk resultaat'. "Bijna 2000 bedrijven werken nu samen met mbo-, hbo-instellingen en universiteiten op het gebied van techniek. Toch zijn er ook nog ambities voor het komende jaar: ≫ Lees meer

   
 • Baggerfestival Sliedrecht

  Baggerfestival Sliedrecht: meer dan een feest

  Na 7 jaar afwezigheid, was het Baggerfestival afgelopen weekend weer terug in Sliedrecht. Iets kleiner dan voorheen en met meer aandacht voor waar het werkelijk om gaat: bagger. "Het is sowieso een bruisend festival", zegt voorzitter Jan Huijbers van de Stichting Baggerfestival in de 'Baggerkrant', "Maar voor mij en voor iedereen binnen de stichting gaat het toch ergens anders om. Wij willen jonge mensen enthousiasmeren voor ons vak, de baggerindustrie en de waterbouw. Dat is mijn drive!” ≫ Lees meer

   
 • smart industry

  Concreet vervolg op Aerospace meets Maritime

  Op donderdag 28 mei vond in de Duurzaamheidsfabriek het 2e congres ‘Aerospace meets Maritime’ plaats, met als thema Smart Industries. De congresdag stond in het teken van: Informeren, Inspireren en Aan de slag! Dat de betrokkenen bij het congres, waaronder bedrijven uit de maritieme sector, de luchtvaartsector en diverse kennis- en overheidsinstellingen, vooral ook dat laatste thema 'aan de slag' zeer serieus namen, is te zien aan de concrete vervolgstappen die nu al te melden zijn. ≫ Lees meer

   
 • presentatie met cijfers

  Nieuwe digitale look voor Kerncijfers Drechtsteden

  De belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in de Drechtsteden vindt u overzichtelijk weergegeven in Kerncijfers Drechtsteden. Sinds dit jaar publiceert het Onderzoekcentrum Drechtsteden de cijfers niet meer op papier, maar digitaal in de vorm van infographics. Het eerste thema is gereed: Economie & arbeidsmarkt. ≫ Lees meer

   
 • Duurzaamheidsfabriek

  "Duurzaamheidsfabriek Dordrecht toonbeeld voor Europa"

  De Duurzaamheidsfabriek is een van de twee winnaars van de Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. Dit maakte juryvoorzitter Pieter Waasdorp (directeur ondernemerschap ministerie van Economische Zaken) donderdag 28 mei bekend na afloop van de pitchpresentaties in het Huis van Europa in Den Haag. “Nederland innoveert sterk op het gebied van duurzaamheid, De Duurzaamheidsfabriek is hier een toonbeeld van en kan Europa deze kracht van Nederland laten zien.” Project ZomerOndernemer is de andere winnaar. Samen vertegenwoordigen zij Nederland tijdens de Europese finale op 19 en 20 november 2015 in Luxemburg. ≫ Lees meer

   
 • Inspiratiebijeenkomst Participatiewet

  Inspiratiebijeenkomst Participatiewet: werkgevers gaan inclusief

  Wat is de meerwaarde van medewerkers met een arbeidsbeperking? En tegen welke mogelijke obstakels kunnen werkgevers aanlopen? Daarover ging het gesprek tijdens de inspiratiebijeenkomst Participatiewet, op donderdag 18 juni. Regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt: "De bereidheid en motivatie van de ondernemers uit de regio gaat ervoor zorgen dat er genoeg arbeidsplaatsen komen voor mensen met een arbeidsbeperking en dat we in de Drechtsteden voldoen aan de Quotumwet. Er zal nog wel draagkracht moeten worden gecreëerd op de werkvloer. Daarover gaan we in een volgende bijeenkomst, later dit jaar, het gesprek aan." ≫ Lees meer

   
 • TechniekDock

  Succesvolle bijeenkomst subsidiemogelijkheden Wetenschap & Technologie

  De regionale informatiebijeenkomst subsidiemogelijkheden Wetenschap & Technologie afgelopen dinsdag 9 juni is succesvol verlopen. Vier regionale basisschoolbesturen hebben tijdens deze bijeenkomst hun handtekening gezet onder de gezamenlijke subsidieaanvraag voor docentprofessionalisering. Met dit eerste resultaat kunnen ruim 60 docenten in de Duurzaamheidsfabriek worden getraind om Wetenschap & Technologie een plaats te geven in het lesprogramma van het basisonderwijs. Verschillende scholen hebben op de dag zelf direct getekend. Inmiddels staat de stand op 26 scholen en 110 docenten, waarmee dus zeker zo'n 3000 leerlingen kunnen worden bereikt. Het totale subsidiebedrag tot nu toe bedraagt € 136.000,- ≫ Lees meer

   
 • Drechtstedenbestuur geschokt door ontslaggolf Royal IHC

  De voorzitter van het Drechtstedenbestuur, Drs. A.A.M. Brok, is gisteren persoonlijk door de CEO de heer B. Roelse, geïnformeerd over de maatregelen die Royal IHC moet treffen. Het Drechtstedenbestuur reageert geschokt. ≫ Lees meer

   
 • Uitreiking innovatie Award Drechtsteden 2015

  Cofano Software Solutions wint Innovatie Award Drechtsteden

  Gisteren is voor de tweede maal de Innovatie Award Drechtsteden uitgereikt. Winnaar is Cofano Software Solutions uit Sliedrecht. Jan Peter Balkenende reikte de Innovatie Award uit tijdens een feestelijk diner in het Postillion Hotel Dordrecht. De genomineerden voor de Innovatie Award 2015 waren naast de winnaar: Danser Group (Sliedrecht) en Livable (Rotterdam). ≫ Lees meer

   
 • Techniekweek Drechtsteden 2015

  Succesvolle eerste Techniekweek Drechtsteden

  Van 8 tot 12 juni vond de eerste editie van de Techniekweek Drechtsteden plaats. De week stond in het teken van de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid; een duurzaam partnerschap dat bijdraagt aan een betere instroom, doorstroom en behoud van technisch geschoolde werknemers. ≫ Lees meer

   
 • arbeidsmarkt

  Project matchmaker voor jongeren met succes afgerond!

  Het laatste project dat in het kader van het regionaal actieplan ''Drechtsteden benutten talent" medio oktober 2014 van start is gegaan was de Matchmaker voor jongeren. Dit project was bedoeld om jongeren te matchen op banen, leerwerkplekken en stages. Met trots kan gemeld worden dat eindstand op 80 geplaatste jongeren is uitgekomen. Het netwerk in de Drechtsteden waarmee samengewerkt is om de jongeren te plaatsen vormt een belangrijk aspect van dit succes. ≫ Lees meer

   
 • Derde E-zine ontwikkelkansen voor hoger onderwijs in de Drechtsteden

  Hoger onderwijs stimuleert innovatie, economische en maatschappelijke ontwikkeling. Het programma Arbeidsmarktbeleid heeft in 2014 onderzoek laten doen naar de ontwikkelkansen voor hoger onderwijs in de Drechtsteden. In deze derde e-zine een korte terugblik op het onderzoek en een verslag van het tweede seminar dat in dit kader plaatsvond op 9 april jl. bij zorginstelling ASVZ te Sliedrecht. ≫ Lees meer

   
 • Workshop Smart Employment tijdens Aerospace Meets Maritime op 28 mei ’15.

  Tijdens het congres Aerospace Meets Maritime vindt een workshop Smart Employment plaats voor HR managers in de maritieme sector. Onderwerp van gesprek is Wat zijn de gevolgen van Smart Industries voor werknemers in de maritieme sector? De workshop wordt mede op initiatief van het programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden georganiseerd, in samenwerking met Innovation Quarter (IQ), TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). ≫ Lees meer

   
 • Aerospace meets Maritime 2015

  Aerospace meets Maritime: topsectoren zetten samenwerking voort

  De luchtvaart- en maritieme sector in de Drechtsteden hebben donderdag 28 mei 2015 in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht actief ideeën voor betere productieprocessen uitgewisseld. Op de tweede editie van het zeer succesvol verlopen congres Aerospace meets Maritime verkenden onder andere Fokker, Airbus, Boskalis en Damen hoe ze van elkaar kunnen leren en mogelijk kunnen samenwerken. ≫ Lees meer

   
 • UTC Rotterdam 2015

  Urban Transformation Conference Rotterdam

  Op 18 mei vond in Rotterdam de tweede internationale Urban Transformation Conference (UTC 2015) plaats. De conferentie, met gerenommeerde sprekers als Larry Beasley, Maarten Hajer, Ahmed Aboutaleb, Saskia Sassen en Henk Ovink en Jan-Peter Balkenende als dagvoorzitter, was niet gericht op het bieden van pasklare oplossingen, maar focuste vooral op het proces van grootstedelijke verandering; hoe bouwen we aan een 'agile' stad, die flexibel en slagvaardig kan inspelen op de huidige en toekomstige uitdagingen? ≫ Lees meer

   
 • Blik op de toekomst

  Stakeholdersbijeenkomst aanpak Jeugdwerkloosheid woensdag 7 mei 2015

  Op woensdag 7 mei jl. vond de Stakeholdersbijeenkomst aanpak Jeugdwerkloosheid plaats. Onder leiding van Judith de Ruijter en Mieke Zijlstra van AO Consult zijn de eerste resultaten naar aanleiding van de Quickscan gepresenteerd en is er informatie verzameld voor het toekomstige actieplan Jeugdwerkloosheid in de regio Drechtsteden. ≫ Lees meer

   
 • Jouke van Dijk

  Arbeidsmarktbeleid tijdens Drechtstedendinsdag

  Prof. Dr. Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft op 7 april2015 een presentatie verzorgd.Hij reflecteert op het regionaal arbeidsmarktbeleid van de Drechtsteden. Op overzichtelijke wijze nam hij de genodigden mee in de uitdagingen waarmee de regio in de toekomst heeft te kampen. ≫ Lees meer

   
 • Bert

  Aanpak Jeugdwerkloosheid gaat door

  De inspirerende en succesvolle WerkDag van dinsdag 31 maart 2015 was tevens de laatste werkdag van Mirjam Sterk in haar functie van ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. De afgelopen twee jaar hebben de ambassadeur en SterkTeam hard gewerkt om samenwerking tussen de betrokken partijen te stimuleren en de kansen van jongeren te vergroten. En met succes. ≫ Lees meer

   
 • Save the date: 26 november 2018 MBO Job Event

  Op maandag 26 november 2018 van 16.00 - 19.00 uur vindt het MBO Job Event plaats in de Duurzaamheidsfabriek van Dordrecht. Het MBO Job Event is bedoeld voor werkzoekenden, MBO studenten en werkenden.  ≫ Lees meer