Spring naar inhoud
Aa  |
Home Nieuws

Samen in actie voor meer leerkrachten voor de klas

Passie voor onderwijsOp maandag 19 maart werd in Dordrecht een feestelijke start gemaakt met het regionaal actieplan 'Passie voor Onderwijs'. Met dit plan willen regionale schoolbesturen samen met Inholland Pabo Dordrecht, de Drechtsteden en ROC Da Vinci College in actie komen om de tekorten aan leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers in het primair en speciaal onderwijs terug te dringen. Hiermee willen zij zeker stellen dat kinderen in onze regio nu én straks primair onderwijs krijgen van goede kwaliteit.

Dreigend groot lerarentekort
Het tekort aan leerkrachten loopt naar verwachting in 2020 op tot ongeveer 4%. Dit komt vooral doordat er steeds minder studenten afstuderen aan de Pabo en door de vergrijzing. 19% van de huidige leerkrachten is 55+. Het actieplan wil hier iets aan doen door voldoende goede leerkrachten aan te trekken, huidige leerkrachten te behouden en het imago van leerkrachten te versterken. Er wordt in het plan onder meer gesproken over baangaranties, betere begeleiding en een gezamenlijke vervangingspoule.

Passie voor OnderwijsRegionaal portefeuillehouder Peter Heijkoop: "We hebben hard gewerkt aan dit actieplan. De belangen zijn dan ook groot: de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen moet gegarandeerd blijven. Een goede opleiding is de basis voor de toekomst van elk kind. Daarom moeten we samen aan de slag om leraren op te leiden, te binden en te behouden voor onze stad en regio. Ik vertrouw erop dat dit actieplan snel tot resultaten zal leiden."

Samen in actie
De aanleiding voor het actieplan was het signaal dat de personeelstekorten in het primair en speciaal onderwijs steeds meer voelbaar werden. Er moet volgens de schoolbesturen écht iets gebeuren om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen. De regio biedt daarvoor goede kansen, met een eigen lerarenopleiding (Inholland Pabo Dordrecht) én een mbo-opleiding voor onderwijsassistent en pedagogisch medewerker (ROC Da Vinci College). Met het actieplan gaan de verschillende partners intensiever samenwerken. Dat vertaalde zich tijdens de bijeenkomst al meteen in concrete vervolgafspraken.

Passie voor Onderwijs

Op maandag 19 maart werd in Dordrecht een feestelijke start gemaakt met het regionaal actieplan 'Passie voor Onderwijs'. Met dit plan willen regionale schoolbesturen samen met Pabo Inholland Dordrecht, de Drechtsteden en ROC Da Vinci College in actie komen om de tekorten aan leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers in het primair en speciaal onderwijs terug te dringen. Hiermee willen zij zeker stellen dat kinderen in onze regio nu én straks primair onderwijs krijgen van goede kwaliteit.