Spring naar inhoud
Aa  |
Home Reshoring

Nieuwe economische realiteit, nieuwe kansen

  • Heeft u werk uitbesteed naar lagelonenlanden of overweegt u dit?
  • Welke effecten heeft innovatie/automatisering op uw personeelsbeleid?
  • Hoe kunt u winstgevend invullinggeven aan uw MVO verplichtingen?
  • Is uw prijs-kwaliteitverhouding nog in balans?
  • Welke invloed heeft de energietransitie op uw logistieke keuzen?

Integrale kostenafweging

made in hollandEen business case die 10 jaar geleden positief uitpakte, kan in de huidige economische realiteit een heel andere uitkomst laten zien. Bedrijven die ooit kozen voor het uitbesteden van (productie) werk naar lagenlonenlanden, zien bijvoorbeeld loon- en transportkosten stijgen. Bovendien kunnen geopolitieke spanningen effect hebben op de kwaliteit en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd heeft 'Made in Holland' een steeds sterkere merkwaarde en maken allerlei regelingen het aantrekkelijk om (laaggeschoold) werk in Nederland onder te brengen of te houden. Een goed moment dus om uw bedrijfsmodel nog eens tegen het licht te houden.

Anders organiseren van werk

Er zijn veel factoren die bepalen of het anders organiseren van werk rendabel is. Als overheid willen wij bedrijven ondersteunen hun concurrentiekracht te behouden. Daarom beschikken wij over de reshoringstool, ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg. Deze tool biedt aan de hand van een 150-tal vragen een eerlijke en integrale afweging voor een locatie beslissing. Vernieuwend aan deze tool is dat deze naast de harde kosten ook kijkt naar verborgen kosten, bijvoorbeeld kwaliteit en productietijd. Hiermee maakt de tool de business case van een bedrijf transparant en helpt het om te besluiten of reshoring interessant is.

Doe de scan!

Heeft u interesse in een gratis en vrijblijvende  'check up' met de reshoringstool? De tool is primair ontwikkeld ter onderbouwing voor locatiekeuzen, maar geeft een breder inzicht in zichtbare en verborgen kosten. Alle ingevoerde informatie blijft anoniem en wordt uiterst vertrouwelijk
behandeld conform de Wbp/AVG.

Neem contact op met Angelique Rijsdijk van het regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden: a.rijsdijk@papendrecht.nl of 078-7706311.